βλ - βattle λlliance

Joined
Jun 17, 2018
Messages
121
Location
Italy
Team
BA4life
#1


Battle Alliance is a former MKWii team founded on August 4th, 2011. We used to be an Italian only clan but a year or so after the creation of the clan we decided to let people from any country join us, leading to the core group we have nowadays. Currently just playing scrims every now and then.


Leaders:
DUGO

Co-Leader:
Zero (founder)

Members:
Aiko
Alex
Barbex
BetoMan
Bryce
Elfen
Jamie
Kevin
laki
Lodon
Lyncas
Mastah
Monferno
Mystery
Nicola
Poek
Rambo Kazama

Sal
shelleh
Sunako
Top
Trattore
Tricks
Venom
yasu
Zagler
Zargon

Honorable Mentions (Former Members):
alex
Dan
Gio
Kira

Mikuza
Rambo
Stone
Yagami
 
Last edited:
OP
Scopatron35000vr
Joined
Jun 17, 2018
Messages
121
Location
Italy
Team
BA4life
Thread Starter #2
League Record
122-1-106​

WCL - World Clan League
Season 10 - Division 6 - 4th Place

W1 - βλ 368 vs. 364 MP7
W2 - βλ 286 vs. 416 M»
W3 - βλ 100 vs 000 RS
W4 - βλ 328 vs. 382 [¢β]2
W5 - βλ 294 vs. 424 ßξµ
W6 - βλ 378 vs. 354 MP7
W7 - βλ 322 vs. 410 M»
W8 - βλ 100 vs. 000 RS
W9 - βλ 378 vs. 336 [¢β]2
W10 - βλ 347 vs. 378 ßξµ

Season 11 - Division 5 - 3rd Place

W1 - βλ 426 vs. 306 CV
W2 - βλ 230 vs. 393 Dχ
W3 - βλ 365 vs. 345 !7
W4 - βλ 100 vs. 000 ςø
W5 - βλ 440 vs. 292 NFO
W6 - βλ 399 vs. 322 CV
W7 - βλ 342 vs. 369 Dχ
W8 - βλ 346 vs. 386 !7
W9 - βλ 340 vs. 361 ςø
W10 - βλ 100 vs. 000 NFO

IL - International League
Season 6 - Division 3 - 6th Place

W1 - βλ 330 vs. 402 μκ
W2 - βλ 351 vs. 381 ◎
W3 - βλ 351 vs. 381 MP
W4 - βλ 366 vs. 351 Λν
W5 - βλ 367 vs. 365 iV
W6 - βλ 359 vs. 373 μκ
W7 - βλ 277 vs. 435 ◎
W8 - βλ 334 vs. 398 MP
W9 - βλ 340 vs. 392 Λν
W10 - βλ 357 vs. 375 iV

WL - Wiimmfi League
Season 5 - Division 3 - 2nd Place

W1 - βλ 377 vs. 236 τα
W2 - βλ 350 vs 386 ωZ2
W3 - βλ 351 vs. 321 moι
W4 - βλ 319 vs. 273 XF
W5 - βλ 380 vs. 352 υτ
W6 - βλ 379 vs. 203 τα
W7 - βλ 312 vs. 412 ωZ2
W8 - βλ 365 vs. 367 moι
W9 - βλ 312 vs. 270 XF
W10 - βλ 324 vs. 336 υτ

Season 6 - Division 3 - 2nd Place (lol!)

W1 - βλ 415 vs. 307 Su
W2 - βλ 375 vs. 357 ωZ2
W3 - βλ 381 vs. 341 SH
W4 - βλ 100 vs. 000 Cτ
W5 - βλ 393 vs. 339 υτ
W6 - βλ 100 vs. 000 Su
W7 - βλ 354 vs. 320 ωZ2
W8 - βλ 384 vs. 340 SH
W9 - βλ 100 vs. 000 Cτ
W10 - βλ 401 vs. 313 υτ

FINALS 1 - βλ 349 vs. 383 ωZ2
FINALS 2 - βλ 362 vs. 350 ωZ2
FINALS 3 - βλ 365 vs. 367 ωZ2

Season 7 - Division 2 - 5th Place [BA1]

W1 - βλ 339 vs. 393 Zτ
W2 - βλ 312 vs. 400 NRG
W3 - βλ 390 vs. 313 ωZ2
W4 - βλ 354 vs. 377 Λν
W5 - βλ 369 vs. 363 υτ
W6 - βλ 393 vs. 307 Zτ
W7 - βλ 385 vs. 347 NRG
W8 - βλ 361 vs. 371 ωZ2
W9 - βλ 344 vs. 388 Λν
W10 - βλ 353 vs. 379 υτ

Season 7 - Division 4 - 2nd Place [BA2]

W1 - βλ 372 vs. 200 ισ
W2 - βλ 429 vs. 303 λλ
W3 - βλ 437 vs. 295 Λr
W4 - βλ 263 vs. 349 EXO
W5 - βλ 310 vs. 382 LL2
W6 - βλ 476 vs. 074 ισ
W7 - βλ 395 vs. 337 λλ
W8 - βλ 324 vs. 312 Λr
W9 - βλ 390 vs. 342 EXO
W10 - βλ 343 vs. 389 LL2

Season 7 - Division 1 - 6th Place [BA CTs]

W1 - βλ 290 vs. 442 RΣ
W2 - βλ 335 vs. 347 Yn
W3 - βλ 371 vs. 361 Fω
W4 - βλ 258 vs. 439 FL
W5 - βλ 278 vs. 454 Su
W6 - βλ 216 vs. 498 RΣ
W7 - βλ 195 vs. 517 Yn
W8 - βλ 100 vs. 100 Fω
W9 - βλ 000 vs. 100 FL
W10 - βλ 161 vs. 296 Su

Season 8 - Division 2 - 3rd Place [BA1]

W1 - βλ 408 vs. 284 KG
W2 - βλ 386 vs. 307 υτ
W3 - βλ 324 vs. 408 Fω
W4 - βλ 364 vs. 368 NRG
W5 - βλ 342 vs. 390 RΣ
W6 - βλ 326 vs. 406 KG
W7 - βλ 100 vs. 000 υτ
W8 - βλ 371 vs. 361 Fω
W9 - βλ 388 vs. 344 NRG
W10 - βλ 324 vs. 408 RΣ

SF 1 - βλ 355 vs. 377 Fω
SF 2 - βλ 301 vs. 422 Fω

Season 8 - Division 2 - 3rd Place [BA CTs]

W1 - βλ 279 vs. 453 Yn2
W2 - βλ 443 vs. 473 CL
W3 - βλ 362 vs. 370 ωZ
W4 - βλ 434 vs. 300 Λν
W5 - βλ 326 vs. 406 iZ
W6 - βλ 397 vs. 336 Yn2
W7 - βλ 363 vs. 345 CL
W8 - βλ 397 vs. 335 ωZ
W9 - βλ 402 vs. 180 Λν
W10 - βλ 378 vs. 354 iZ

SF 1 - βλ 347 vs. 385 Yn2
SF 2 - βλ 368 vs. 364 Yn2
SF 3 - βλ 361 vs. 362 Yn2

Season 9 - Division 2 - 3rd Place [BA1]

W1 - βλ 357 vs. 375 mec
W2 - βλ 340 vs. 316 ωZ2
W3 - βλ 373 vs. 354 NRG
W4 - βλ 363 vs. 369 Dξ
W5 - βλ 361 vs. 275 υτ
W6 - βλ 436 vs. 296 mec
W7 - βλ 395 vs. 337 ωZ2
W8 - βλ 386 vs. 346 NRG
W9 - βλ 331 vs. 401 Dξ
W10 - βλ 351 vs. 361 υτ

SF1 - βλ 394 vs. 338 υτ
SF2 - βλ 346 vs. 386 υτ
SF3 - βλ 320 vs. 412 υτ

Season 9 - Division 2 - 6th Place [BA CTs]Worthless due to Tylerrr using mkboards format so it was impossible to retrieve this table.
W1 - βλ 368 vs. 364 KG
W2 - βλ 351 vs. 381 S¢
W3 - βλ 357 vs. 375 F
W4 - βλ 375 vs. 357 Fω
W5 - βλ 342 vs. 390 moi
W6 - βλ 311 vs. 421 KG
W7 - βλ 341 vs. 362 S¢
W8 - βλ 296 vs. 431 F
W9 - βλ 360 vs. 372 Fω
W10 - βλ 349 vs. 283 moi

Season 10 - Division 1 - 6th Place [BA1]

W1 - βλ 340 vs. 392 KG
W2 - βλ 317 vs. 415 VA
W3 - βλ 331 vs. 401 Fω
W4 - βλ 353 vs. 379 Dξ
W5 - βλ 319 vs. 413 m/s
W6 - βλ 329 vs. 398 KG
W7 - βλ 353 vs. 379 VA
W8 - βλ 360 vs. 372 Fω
W9 - βλ 000 vs. 100 Dξ
W10 - βλ 372 vs. 360 m/s

Season 10 - Division 6 - 1st Place [BA2]

W1 - βλ 377 vs. 355 G7
W2 - βλ 402 vs. 332 W-K
W3 - βλ 329 vs. 406 GAMT
W4 - βλ 344 vs. 372 XF
W5 - βλ 260 vs. 173 WM
W6 - βλ 100 vs. 000 G7
W7 - βλ 100 vs. 000 W-K
W8 - βλ 411 vs. 301 GAMT
W9 - βλ 100 vs. 000 XF
W10 - βλ 100 vs. 000 WM

SF1 - βλ 366 vs. 270 XF
SF2 - βλ 100 vs. 000 XF

FINALS 1 - βλ 341 vs. 391 GAMT
FINALS 2 - βλ 371 vs. 361 GAMT
FINALS 3 - βλ 386 vs. 346 GAMT

Season 10 - Division 2 - 4th Place [BA CTs]

W1 - βλ 411 vs. 321 Yn2
W2 - βλ 348 vs. 379 FL2
W3 - βλ 384 vs. 332 GROS
W4 - βλ 345 vs. 387 AN
W5 - βλ 369 vs. 363 GAMT
W6 - βλ 360 vs. 372 Yn2
W7 - βλ 351 vs. 381 FL2
W8 - βλ 345 vs. 387 GROS
W9 - βλ 367 vs. 365 AN
W10 - βλ 100 vs. 000 GAMT

Season 11 - Division 2 - 2nd Place [BA1]

W1 - βλ 384 vs. 348 Zτ
W2 - βλ 379 vs. 353 Co
W3 - βλ 371 vs. 361 υτ
W4 - βλ 346 vs. 386 Λν
W5 - βλ 438 vs. 294 GUN
W6 - βλ 412 vs. 320 Zτ
W7 - βλ 306 vs. 426 Co
W8 - βλ 392 vs. 340 υτ
W9 - βλ 424 vs. 308 Λν
W10 - βλ 376 vs. 356 GUN

FINALS 1 - βλ 345 vs. 387 υτ
FINALS 2 - βλ 367 vs. 365 υτ
FINALS 3 - βλ 327 vs. 405 υτ

Season 11 - Division 4 - 2nd Place [BA2]

W1 - βλ 333 vs. 399 Mw
W2 - βλ 389 vs. 329 69
W3 - βλ 100 vs. 000 GAMT
W4 - βλ 377 vs. 323 EN
W5 - βλ 419 vs. 313 Qnτ
W6 - βλ 335 vs. 397 Mw
W7 - βλ 415 vs. 317 69
W8 - βλ 100 vs. 000 GAMT
W9 - βλ 100 vs. 000 EN
W10 - βλ 100 vs. 000 Qnτ

SEMIFINALS - βλ 907 vs. 801 Qnτ
FINALS - βλ 772 vs. 928 Mw

Season 12 - Division 3 - 4th Place [BA1]

W1 - βλ 346 vs. 386 ωZ2
W2 - βλ 355 vs. 377 Mo
W3 - βλ 355 vs. 377 υτ
W4 - βλ 455 vs. 277 λXΞ
W5 - βλ 458 vs. 274 GUN
W6 - βλ 385 vs. 347 ωZ2
W7 - βλ 363 vs. 364 Mo
W8 - βλ 323 vs. 409 υτ
W9 - βλ 100 vs. 000 λXΞ
W10 - βλ 367 vs. 365 GUN

Season 12 - Division 5 - 5th Place [BA2]

W1 - βλ 364 vs. 218 LL
W2 - βλ 351 vs. 381 RS
W3 - βλ 353 vs. 359 JJ
W4 - βλ 313 vs. 419 ΞR7
W5 - βλ 302 vs. 430 ΛVΞ
W6 - βλ 100 vs. 000 LL
W7 - βλ 391 vs. 341 RS
W8 - βλ 344 vs. 380 JJ
W9 - βλ 100 vs. 000 ΞR7
W10 - βλ 289 vs. 445 ΛVΞ

Season 12 - Division 2 - 2nd Place [BA CTs]

W1 - βλ 391 vs. 341 sσρ
W2 - βλ 397 vs. 335 βc
W3 - βλ 309 vs. 398 βc2
W4 - βλ 393 vs. 339 Mw
W5 - βλ 100 vs. 000 κn
W6 - βλ 381 vs. 351 sσρ
W7 - βλ 350 vs. 382 βc
W8 - βλ 394 vs. 338 βc2
W9 - βλ 154 vs. 251 Mw
W10 - βλ 100 vs. 000 κn

SEMIFINALS 1 - βλ 384 vs. 348 βc
SEMIFINALS 2 - βλ 386 vs. 346 βc
FINALS 1 - βλ 360 vs. 352 Mw
FINALS 2 - βλ 343 vs. 360 Mw
FINALS 3 - βλ 355 vs. 377 Mw

1DL - 1 Division League
Season 1 - First Place
Standings not available.

W1 - βλ 364 vs. 368 Mw
W2 - βλ 404 vs. 328 [V]
W3 - βλ 360 vs. 312 FGT
W4 - βλ 449 vs. 283 EXO
W5 - βλ 150 vs. 000 Mτ

Awards
 
Last edited:

Gianni Celeste

New member
Supporter
Joined
Jun 17, 2018
Messages
7
#3
MKWii War Record
1973-38-1037

War Record (Pre-Wiimmfi)
511-9-135

Wiimmfi
1305-27-771

League Record
122-1-106

Other wars
35-1-25

War count
3046
War history:
War #1-100
Pre-Wiimmfi
1. βλ 407 vs. 325 WLF
2. βλ 342 vs. 348 λD
3. βλ 297 vs. 267 MP7
4. βλ 324 vs. 183 GP7
5. βλ 358 vs. 343 DOEUF
6. βλ 253 vs. 308 TL
7. βλ 364 vs. 345 §p
8. βλ 309 vs. 261 Nin
9. βλ 330 vs. 250 KS
10. βλ 327 vs. 237 xβ
11. βλ 369 vs. 334 GP7
12. βλ 319 vs. 266 SøD
13. βλ 314 vs. 250 Nin
14. βλ 423 vs. 270 λD
15. βλ 390 vs. 342 RS
16. βλ 313 vs. 250 Xτc
17. βλ 350 vs. 341 ΓL
18. βλ 280 vs. 188 //
19. βλ 341 vs. 214 λD
20. βλ 290 vs. 248 Dλ
21. βλ 320 vs. 384 Ξσ
22. βλ 347 vs. 338 M»
23. βλ 297 vs. 162 GP7
24. βλ 346 vs. 218 Mς
25. βλ 299 vs. 218 Fα
26. βλ 311 vs. 212 SG
27. βλ 281 vs. 253 Gω
28. βλ 393 vs. 321 R¢
29. βλ 286 vs. 262 U34
30. βλ 309 vs. 213 P
31. βλ 311 vs. 381 Dχ
32. βλ 286 vs. 242 CoR
33. βλ 310 vs. 342 Xy
34. βλ 301 vs. 254 !7
35. βλ 330 vs. 231 Ü
36. βλ 280 vs. 278 DOEUF
37. βλ 279 vs. 289 R¢
38. βλ 362 vs. 355 DD
39. βλ 235 vs. 329 LΘ
40. βλ 360 vs. 302 R¢
41. βλ 366 vs. 366 DOEUF
42. βλ 335 vs. 307 EF
43. βλ 366 vs. 461 [¢β]
44. βλ 280 vs. 265 TB
45. βλ 322 vs. 254 KoS
46. βλ 280 vs. 406 ØΣ
47. βλ 303 vs. 429 x¢
48. βλ 274 vs. 270 ωm
49. βλ 371 vs. 341 SG
50. βλ 255 vs. 139 Sε
51. βλ 206 vs. 304 ØΣ
52. βλ 250 vs. 247 λD
53. βλ 278 vs. 443 ØΣ
54. βλ 293 vs. 423 [iS]
55. βλ 301 vs. 246 U34
56. βλ 367 vs. 174 NFO
57. βλ 323 vs. 390 x¢
58. βλ 270 vs. 291 WEC
59. βλ 343 vs. 332 G13
60. βλ 258 vs 149 Sχ
61. βλ 345 vs 334 AR
62. βλ 352 vs. 201 Nin
63. βλ 347 vs. 169 ×P
64. βλ 317 vs. 397 x¢
65. βλ 317 vs. 205 Tω
66. βλ 404 vs. 334 NFO
67. βλ 364 vs. 191 µλ
68. βλ 346 vs. 349 M»
69. βλ 265 vs. 259 λтs
70. βλ 236 vs. 206 Ç2W
71. βλ 236 vs. 206 TGC
72. βλ 263 vs. 301 TL
73. βλ 400 vs. 312 EKC
74. βλ 273 vs. 268 ∑¢
75. βλ 229 vs. 210 Fη
76. βλ 311 vs. 253 SCT
77. βλ 320 vs. 244 CoR
78. βλ 300 vs. 264 GOAT
79. βλ 301 vs. 263 NGW
80. βλ 352 vs. 215 R4w
81. βλ 316 vs. 225 RD
82. βλ 243 vs. 180 MKR
83. βλ 354 vs. 210 ε¢
84. βλ 370 vs. 353 λ7
85. βλ 300 vs. 377 к¢
86. βλ 327 vs. 310 DŒUF
87. βλ 272 vs. 250 @IN
88. βλ 294 vs. 255 N☆
89. βλ 246 vs. 178 LΘ
90. βλ 299 vs. 254 TGC
91. βλ 465 vs. 411 HNS
92. βλ 304 vs. 238 §p
93. βλ 262 vs. 275 VΓ
94. βλ 193 vs. 177 TGC
95. βλ 354 vs. 378 BF
96. βλ 328 vs 392 Fω
97. βλ 369 vs. 363 Ф
98. βλ 324 vs. 212 MP
99. βλ 332 vs. 362 ωZ
100. βλ 350 vs. 212 Øz

War #101-200
101. βλ 319 vs. 413 AF
102. βλ 282 vs. 282 TGC
103. βλ 339 vs. 393 WLF
104. βλ 277 vs. 287 @IN
105. βλ 356 vs. 376 Rv
106. βλ 294 vs. 270 SCT
107. βλ 407 vs. 212 BWP
108. βλ 327 vs. 395 ΣΣ
109. βλ 305 vs. 115 Fк
110. βλ 301 vs. 247 Ф
111. βλ 256 vs. 249 Ra
112. βλ 351 vs. 381 ∑¢
113. βλ 367 vs. 365 GT
114. βλ 307 vs. 233 Ξχт
115. βλ 284 vs. 264 Nώ
116. βλ 274 vs. 290 ρχ
117. βλ 340 vs. 334 ωZ
118. βλ 207 vs. 169 µк
119. βλ 273 vs. 231 ε¢
120. βλ 292 vs. 266 Fώ
121. βλ 328 vs. 232 ε¢
122. βλ 281 vs. 257 §
123. βλ 431 vs. 290 ςØ
124. βλ 246 vs. 212 D'OEUF
125. βλ 399 vs. 236 7ξ
126. βλ 394 vs. 136 uc
127. βλ vs. Ф
128. βλ 331 vs. 355 BF
129. βλ 370 vs. 317 µк
130. βλ 382 vs. 350 G37
131. βλ 507 vs. 205 λ¢
132. βλ 278 vs. 145 C2
133. βλ 270 vs. 130 Fm
134. βλ vs. TE
135. βλ 384 vs. 333 V
136. βλ 427 vs. 438 MC
137. βλ vs. D'OEUF
138. βλ 328 vs. 368 NFO
139. βλ 305 vs. 259 -♪
140. βλ 418 vs. 314 ιn
141. βλ 350 vs. 382 FF
142. βλ 241 vs. 179 iV
143. βλ vs. MT
144. βλ 380 vs. 280 Hα
145. βλ 397 vs. 221 DN
146. βλ vs. λ7
147. βλ 290 vs. 198 !7
148. βλ 404 vs. 432 SOS
149. βλ 372 vs. 353 りす
150. βλ 348 vs. 384 G37
151. βλ 419 vs. 459 SOS
152. βλ 309 vs. 415 [x]
153. βλ 354 vs. 209 C12
154. βλ 386 vs. 346 MAD
155. βλ 384 vs. 348 τc
156. βλ 334 vs. 386 FD
157. βλ 391 vs. 275 D'OEUF
158. βλ 366 vs. 366 [x]
159. βλ 418 vs. 314 GUN
160. βλ 298 vs. 166 iV
161. βλ 405 vs. 280 x-
162. βλ vs. AF
163. βλ 398 vs. 247 kx
164. βλ 440 vs. 301 moι
165. βλ 87 vs. 53 n3
166. βλ 358 vs. 374 SOS
167. βλ 296 vs. 268 AF
168. βλ 370 vs. 362 λ7
169. βλ vs. GUN
170. βλ vs. NFO
171. βλ 448 vs. 252 D'OEUF
172. βλ 236 vs. 188 en
173. βλ 389 vs. 343 MC
174. βλ 63 vs. 59 Fώ
175. βλ 356 vs. 346 AF
176. βλ vs. λ7
177. βλ 417 vs. 315 WEC
178. βλ 380 vs. 304 nnD
179. βλ vs. D'OEUF
180. βλ 323 vs. 165 rD
181. βλ vs. ιn
182. βλ 367 vs. 365 µк
183. βλ 434 vs. 292 CB
184. βλ 391 vs. 341 MKF
185. βλ 375 vs. 323 NFO
186. βλ 383 vs. 349 Nc
187. βλ 398 vs. 326 vG
188. βλ vs. LΘ
189. βλ 357 vs. 307 Dv
190. βλ vs. µк
191. βλ vs. ω★
192. βλ vs. !C
193. βλ 443 vs. 387 SøD
194. βλ 368 vs. 364 Rω
195. βλ 384 vs. 340 BK
196. βλ 267 vs. 297 ßß
197. βλ 272 vs. 200 int
198. βλ 278 vs. 263 SSS
199. βλ vs. GTFO
200. βλ vs. SX

War #201-300
201. βλ 393 vs. 333 CB
202. βλ vs. Bc
203. βλ 370 vs. 282 Ly
204. βλ vs. Rx
205. βλ 351 vs. 339 λ¢
206. βλ 251 vs. 216 GTFO
207. βλ 411 vs. 306 CB
208. βλ 349 vs. 383 NFO
209. βλ 482 vs. 394 V
210. βλ 369 vs. 363 ΣΣ
211. βλ 384 vs. 348 ιn
212. βλ 218 vs. 202 µк
213. βλ 303 vs. 261 F♪
214. βλ vs. ZG
215. βλ 295 vs. 269 §
216. βλ 368 vs. 364 λ7
217. βλ vs ξλ
218. βλ 40 vs. 7 EPC
219. βλ 280 vs. 248 Nin
220. βλ 342 vs. 382 AF
221. βλ 384 vs. 252 CB
222. βλ 295 vs. 406 λp
223. βλ 344 vs. 388 NFO
224. βλ 282 vs. 282 WEC
225. βλ vs. MAD
226. βλ 366 vs. 366 λp
227. βλ 362 vs. 370 NFO
228. βλ 301 vs. 263 Dξ
229. βλ 253 vs. 252 Sλ
230. βλ 311 vs. 177 Fτ
231. βλ vs. iV
232. βλ 382 vs. 350 µк
233. βλ 414 vs. 318 vк
234. βλ 361 vs. 515 MAD
235. βλ 278 vs. 86 BΔ
236. βλ 353 vs. 379 CB
237. βλ 323 vs. 241 V★
238. βλ 313 vs. 236 A-
239. βλ 353 vs. 347 iV
240. βλ 369 vs. 363 Nε
241. βλ vs. GTFO
242. βλ 322 vs. 410 ιn
243. βλ vs. βτ
244. βλ vs. F$
245. βλ vs. λτs
246. βλ 228 vs. 200 n99
247. βλ 359 vs. 373 λp
248. βλ vs. NFO
249. βλ 156 vs. 88 BC
250. βλ 364 vs. 117 λ7
251. βλ 331 vs. 401 λp
252. βλ 407 vs. 309 λω
253. βλ 324 vs. 408 ★)
254. βλ 282 vs. 282 D'OEUF
255. βλ 291 vs. 258 τs
256. βλ vs. ωZo
257. βλ vs. ¢F
258. βλ 290 vs. 133 εl
259. βλ 366 vs. 366 AF
260. βλ vs. GT
261. βλ 402 vs. 330 µк
262. βλ 412 vs. 320 Mp
263. βλ 382 vs. 350 AF
264. βλ 326 vs. 229 Rα
265. βλ 269 vs. 205 vк
266. βλ 339 vs. 353 !C
267. βλ 384 vs. 300 Nε
268. βλ vs. λp
269. βλ 375 vs. 357 WEC
270. βλ vs. KG
271. βλ 406 vs. 306 §
272. βλ 140 vs. 104 Fλ
273. βλ 284 vs. 268 λ7
274. βλ vs. W-K
275. βλ vs. MKF
276. βλ 320 vs. 412 AF
277. βλ vs. μf
278. βλ vs. MKF
279. βλ 351 vs. 342 Mp
280. βλ vs. MAD
281. βλ 350 vs. 367 Dξ
282. βλ vs. Qτ
283. βλ vs. WEC
284. βλ 375 vs. 357 GUN
285. βλ 310 vs. 254 εm
286. βλ 391 vs. 261 PnS
287. βλ vs. εl
288. βλ vs. λ7
289. βλ 362 vs. 362 AF
290. βλ 364 vs. 338 IMP
291. βλ 101 vs. 70 λp
292. βλ 353 vs. 339 IMP
293. βλ vs. λp
294. βλ vs. 7χ
295. βλ 264 vs. 156 C12i
296. βλ 326 vs. 406 WEC
297. βλ vs. W-K
298. βλ 371 vs. 361 WEC
299. βλ 340 vs. 224 ¢r
300. βλ vs. ηηD

War #301-400
301. βλ 255 vs. 254 SFC
302. βλ vs. Fλ
303. βλ vs. ηηD
304. βλ 276 vs. 182 FH
305. βλ vs. ♪
306. βλ vs. AR
307. βλ 279 vs. 276 D'OEUF
308. βλ 333 vs. 383 AF
309. βλ 279 vs. 285 Cт
310. βλ 379 vs. 497 [¢β]
311. βλ vs. iV
312. βλ 248 vs. 172 µf
313. βλ vs. AF
314. βλ vs. Æz_
315. βλ 322 vs. 300 μκ
316. βλ 315 vs. 249 λ7
317. βλ vs. ιn
318. βλ vs. G37
319. βλ vs. A-
320. βλ 189 vs. 126 λ7
321. βλ vs. ξτ
322. βλ 287 vs. 274 Cτ
323. βλ 215 vs. 152 W-K vs 232 iV
324. βλ 383 vs. 319 D'OEUF
325. βλ 396 vs. 336 εl
326. βλ 216 vs. 204 V13
327. βλ vs. iV
328. βλ vs. Mp
329. βλ vs. ιηȼ
330. βλ vs. OTK
331. βλ 329 vs. 326 ZG
332. βλ 344 vs. 131 SFC
333. βλ vs. notag
334. βλ 109 vs. 79 PnS
335. βλ vs. WEC
336. βλ vs. Eι
337. βλ 231 vs. 295 WEC
338. βλ 319 vs. 221 L7
339. βλ 339 vs. 393 NFO
340. βλ 378 vs. 354 Fλ
341. βλ vs. SFo
342. βλ vs Cτ vs SωN
343. βλ vs. λ7
344. βλ vs. C12
345. βλ 195 vs. 155 SωN
346. βλ 72 vs. 50 SøD
347. βλ 198 vs. 146 sv
348. βλ 359 vs. 355 μκ
349. βλ vs. ZG
350. βλ 345 vs. 379 [¢β]
351. βλ vs. Fπ
352. βλ 276 vs. 288 τs
353. βλ 165 vs. 94 L7
354. βλ 242 vs. 172 [νГ]
355. βλ 271 vs. 269 D'OEUF
356. βλ 274 vs. 287 τs
357. βλ 258 vs. D'OEUF 156 vs. 176 ZG
358. βλ 268 vs. 194 Zт vs. 251 W-K
359. βλ 305 vs. 259 TL
360. βλ vs. Zт
361. βλ 232 vs. 188 nσ
362. βλ 236 vs. 169 βl
363. βλ 459 vs. 273 LD
364. βλ 337 vs. 151 SR
365. βλ 228 vs. 165 n99 vs. 192 Fώ
366. βλ 155 vs. 125 V13
367. βλ 284 vs. 280 ø
368. βλ 285 vs. 279 n99
369. βλ 218 vs. 191 iV vs. 191 §
370. βλ 348 vs. 384 NFO
371. βλ 54 vs. 16 ©ω
372. βλ 236 vs. 184 λ7
373. βλ 271 vs. 149 LD
374. βλ 365 vs. 262 µκ
375. βλ 432 vs. 276 Dr
376. βλ vs. Cτ
377. βλ vs. WEC
378. βλ 236 vs. 184 βт
379. βλ 97 vs. 43 Sam<3HBC
380. βλ vs. Dv
381. βλ 316 vs. 248 Fώ
382. βλ 256 vs. 308 ZG
383. βλ 351 vs. 363 Eι
384. βλ vs Æz_
385. βλ vs. V13
386. βλ 294 vs. 438 NFO
387. βλ vs. GUN
388. βλ 362 vs. 489 Fλ
389. βλ 32 vs. 15 GUN
390. βλ 69 vs. 10 Cτ
391. βλ 337 vs. 395 ιn
392. βλ 217 vs. 173 DV
393. βλ 213 vs. 207 vГ
394. βλ 28 vs. 7 SFO
395. βλ 213 vs. 207 Zτ
396. βλ 31 vs. 4 FNF
397. βλ vs. FE
398. βλ vs. Vτ
399. βλ 289 vs. 275 GT
400. βλ vs. vГ

War #401-500
401. βλ vs. Dξ
402. βλ vs. ©ω
403. βλ 295 vs. 269 TL
404. βλ 73 vs. 32 Pτ
405. βλ 341 vs. 220 MKF
406. βλ 280 vs. 284 V13
407. βλ 264 vs. 86 B
408. βλ 116 vs. 94 τε
409. βλ 394 vs. 338 GUN
410. βλ 212 vs. 208 λγ
411. βλ 321 vs. 371 G13
412. βλ 264 vs. 156 λγ
413. βλ 40 vs. 7 zS
414. βλ 301 vs. 231 Dv
415. βλ 256 vs. 164 λγ
416. βλ 165 vs. 115 Fsλ
417. βλ vs. G
418. βλ vs. WG
419. βλ vs. vГ
420. βλ 264 vs. 140 Fsλ vs. 233 D'oeuf vs. 188 ξD
421. βλ vs. SOS
422. βλ 376 vs. 319 λρ
423. βλ 300 vs. 204 BC
424. βλ 230 vs. 335 TR
425. βλ vs. NFO
426. βλ 211 vs. 209 GUN
427. βλ 286 vs. 254 W-K
428. βλ 304 vs. 205 nι
429. βλ 256 vs. 167 DEAD
430. βλ 323 vs. 235 BΔ
431. βλ 300 vs. 264 W-K
432. βλ 120 vs. 68 MF
433. βλ 296 vs. 264 λγ
434. βλ vs. KFC
435. βλ 331 vs. 240 λ7
436. βλ 436 vs. 288 BΔ
437. βλ 163 vs. 240 FU
438. βλ 316 vs. 416 NFO
439. βλ vs. ξτ
440. βλ 383 vs. 349 W-K
441. βλ 320 vs. 412 Λν
442. βλ vs. HD
443. βλ 193 vs. 144 Cτ
444. βλ 415 vs. 408 Dv
445. βλ vs. Lτ
446. βλ 199 vs. 221 1UP [Kart]
447. βλ vs. C12
448. βλ vs. iV
449. βλ 252 vs. 168 W-K
450. βλ 380 vs. 315 SOS
451. βλ vs. F˜
452. βλ vs. ξp
453. βλ 395 vs. 331 kx
454. βλ vs. ◎
455. βλ vs. τc
456. βλ 322 vs. 314 λγ
457. βλ 375 vs. 325 1UP
458. βλ 315 vs. 289 Dω
459. βλ 441 vs. 435 SOS
460. βλ 397 vs. 324 CV:
461. βλ vs. Dv
462. βλ vs. V13
463. βλ vs. ◎
464. βλ 350 vs. 382 JSS
465. βλ 371 vs. 361 βτ
466. βλ vs. Mp
467. βλ 366 vs. 350 Zy
468. βλ 264 vs. 235 PF
469. βλ vs. ßß
470. βλ 337 vs. 331 G13
471. βλ 376 vs. 328 ☆™
472. βλ 332 vs. 386 Fλ
473. βλ 330 vs. 371 ιn
474. βλ 409 vs. 312 A-
475. βλ 343 vs. 359 ιn
476. βλ 380 vs. 336 PF
477. βλ 461 vs. 406 ξτ
478. βλ 398 vs. 334 V13
479. βλ 354 vs. 362 ßß
480. βλ vs. PF
481. βλ vs. 7e
482. βλ vs. λγ
483. βλ 331 vs. 385 MAD
484. βλ 137 vs. 107 MAD
485. βλ 340 vs. 334 D'OEUF
486. βλ 376 vs. 306 βτ
487. βλ 411 vs. 296 A-
488. βλ 366 vs. 366 PF
489. βλ 398 vs. 334 λγ
490. βλ 444 vs. 432 rD
491. βλ 167 vs. 77 HD
492. βλ vs. ηρτ
493. βλ 348 vs. 269 Zτ
494. βλ 324 vs. 384 Fλ
495. βλ 497 vs. 369 єl
496. βλ 297 vs. 264 PF
497. βλ 340 vs. 392 G13
498. βλ 323 vs. 398 SOS
499. βλ 406 vs. 322 iV
500. βλ 387 vs. 345 SOS

War #501-600
501. βλ 309 vs. 394 iV
502. βλ 346 vs. 368 Hu'
503. βλ 374 vs. 336 ßß
504. βλ 312 vs. 252 Zτ
505. βλ 367 vs. 365 iV
506. βλ 400 vs. 299 NXE
507. βλ 402 vs. 322 1UP
508. βλ 425 vs. 291 CY
509. βλ 382 vs. 350 WEC
510. βλ 415 vs. 317 øs
511. βλ vs. 1UP
512. βλ 386 vs. 346 ΞK [Kart]
513. βλ 357 vs. 197 [P]
514. βλ 321 vs. 411 n§»
515. βλ vs. moι
516. βλ 367 vs. 365 ξτ
517. βλ 299 vs. 199 ΞK
518. βλ 348 vs. 238 7ΞD
519. βλ 378 vs. 256 λ7
520. βλ vs. λ7
521. βλ 399 vs. 333 1UP
522. βλ 249 vs. 171 Derp
523. βλ 329 vs. 403 Zy
524. βλ vs. ΞK
525. βλ 381 vs. 351 F~
526. βλ 388 vs. 337 BΔ
527. βλ 290 vs. 274 GUN
528. βλ 406 vs. 310 moι
529. βλ 312 vs. 249 εl
530. βλ 352 vs. 257 iV
531. βλ 220 vs. 190 λ7
532. βλ 423 vs. 453 a¢
533. βλ 286 vs. 278 λρ vs. 312 ββ
534. βλ 358 vs. 206 Λν
535. βλ 478 vs. 254 βω
536. βλ 435 vs. 297 rD
537. βλ 265 vs. 223 KFC
538. βλ 407 vs. 300 SOS
539. βλ 388 vs. 310 τs
540. βλ 431 vs. 421 τs
541. βλ 425 vs. 206 7e
542. βλ 415 vs. 317 Dv
543. βλ 367 vs. 360 D'OEUF
544. βλ 284 vs. 418 MAD
545. βλ 364 vs. 360 KFC
546. βλ 319 vs. 273 μκ
547. βλ vs. Dv
548. βλ 384 vs. 341 SOS
549. βλ vs. ȼR
550. βλ 388 vs. 344 MAD
551. βλ 351 vs. 381 ιn
552. βλ vs. SOS
553. βλ 420 vs. 296 ησ
554. βλ 419 vs. 410 D'OEUF
555. βλ vs. βτ
556. βλ vs. WEC
557. βλ 384 vs. 348 ¢F
558. βλ 364 vs. 368 =★
559. βλ 363 vs. 369 Zy
560. βλ vs. ξτ
561. βλ 154 vs. 90 A-
562. βλ 236 vs. 191 λ7
563. βλ 352 vs. 380 iV

Wiimmfi
564. βλ 168 vs. 180 2i
565. βλ 157 vs. 75 2i
566. βλ 62 vs. 8 DUB
567. βλ 233 vs. 328 Λ★
568. βλ 278 vs. 454 eZ
569. βλ 214 vs. 206 aD
570. βλ 323 vs. 380 λ7
571. βλ 410 vs. 322 SF
572. βλ 233 vs. 187 D7
573. βλ 227 vs. 193 ?
574. βλ 248 vs. 172 [AE]
575. βλ 317 vs. 232 C
576. βλ 457 vs. 265 υτ
577. βλ 391 vs. 307 [AE]
578. βλ vs. WEP
579. βλ 392 vs. 332 SøD
580. βλ 367 vs. 365 ξτ
581. βλ 362 vs. 328 SOS
582. βλ 244 vs. 448 Zy
583. βλ vs. Dξ
584. βλ 328 vs. 404 vχ
585. βλ 384 vs. 348 S'z
586. βλ 387 vs. 258 Su
587. βλ 353 vs. 379 [¢β]
588. βλ 348 vs. 384 SøD
589. βλ 310 vs. 422 NF
590. βλ 289 vs. 277 NF vs. 307 [¢β]
591. βλ 409 vs. 315 PnS
592. βλ 341 vs. 391 [¢β]
593. βλ 301 vs. 263 T
594. βλ 343 vs. 350 WEC
595. βλ 312 vs. 403 [¢β]
596. βλ 407 vs. 325 Λv
597. βλ 420 vs. 144 έτ
598. βλ 422 vs. 270 pow
599. βλ 199 vs. 130 Dξ
600. βλ 318 vs. 265 vχ

War #601-700
601. βλ 250 vs. 170 @
602. βλ 385 vs. 347 GUN
603. βλ 393 vs. 339 λ7
604. βλ 338 vs. 226 εl
605. βλ 347 vs. 196 λτ
606. βλ 280 vs. 337 WEP vs. 253 pow
607. βλ 341 vs. 391 MAN
608. βλ 291 vs. 342 Λv vs. 243 PnS
609. βλ 385 vs. 347 Λv
610. βλ 319 vs. 242 WEC
611. βλ 422 vs. 155 nD
612. βλ 380 vs. 352 T
613. βλ 454 vs. 422 ιn
614. βλ 366 vs. 366 Λv
615. βλ 287 vs. 262 KFC
616. βλ 396 vs. 336 Fτ
617. βλ 231 vs. 190 λτ
618. βλ 355 vs. 344 λ7
619. βλ 283 vs. 277 υτ
620. βλ 394 vs. 328 Fτ
621. βλ 206 vs. 152 FL
622. βλ 278 vs. 284 Dξ
622. βλ vs. Su
623. βλ 252 vs. 168 G7
624. βλ 376 vs. 356 Fτ
625. βλ 140 vs. 99 KFC
626. βλ 316 vs. 416 FR
627. βλ 127 vs. 83 Mγ
628. βλ 324 vs. 220 WEC
629. βλ 155 vs. 121 Rα
630. βλ 281 vs. 277 λγ
631. βλ 324 vs. 256 νχ
632. βλ 334 vs. 390 A-
633. βλ 309 vs. 255 RDL
634. βλ 394 vs. 338 εl
635. βλ 289 vs. 266 B
636. βλ 380 vs. 352 NFO
637. βλ vs. Johan
638. βλ 429 vs. 303 Dτ
639. βλ 151 vs. 75 øZ
640. βλ 347 vs. 377 Su
641. βλ 185 vs. 36 RTW
642. βλ 325 vs. 407 OTK
643. βλ 211 vs. 209 NFO
644. βλ 218 vs. 190 U7 vs. 192 NFO
645. βλ vs. μκ
646. βλ 468 vs. 218 U7
647. βλ 242 vs. 190 Æω
648. βλ 374 vs. 289 Mτ
649. βλ 340 vs. 392 NFO
650. βλ 309 vs. 255 GUN
651. βλ 364 vs. 331 ¢l
652. βλ 372 vs. 344 NFO
653. βλ 338 vs. 376 Dχ
654. βλ 374 vs. 355 B)
655. βλ 427 vs. 439 As
656. βλ 462 vs. 411 G7
657. βλ 377 vs. 355 LTA
658. βλ 358 vs. 358 AR
659. βλ 250 vs. 224 G37 vs. 192 λXΞ vs. 182 GUN
660. βλ 342 vs. 390 GUN
661. βλ 351 vs. 379 as
662. βλ 232 vs. 222 GUN vs. 151 DV
663. βλ 345 vs. 384 WC
664. βλ 350 vs. 345 G4L
665. βλ 339 vs. 225 D7
666. βλ 181 vs. 99 Hτ
667. βλ 232 vs. 188 GUN
668. βλ 200 vs. 220 Pτ
669. βλ 288 vs. 132 pow
670. βλ 231 vs. 188 GUN
671. βλ 191 vs. 95 pow
672. βλ 309 vs. 249 Rα
673. βλ 438 vs. 294 Rα
674. βλ 263 vs. 155 εl
675. βλ 371 vs. 361 GUN
676. βλ 306 vs. 258 Sωτ
677. βλ 385 vs. 347 CH
678. βλ 331 vs. 230 W-K
679. βλ 398 vs. 292 WC
680. βλ 395 vs. 337 Pτ
681. βλ 362 vs. 335 ωZ
682. βλ 395 vs. 322 I♢
683. βλ 359 vs. 373 uτ
684. βλ 360 vs. 316 G4L
685. βλ 430 vs. 284 τs
686. βλ 290 vs. 274 LT
687. βλ 413 vs. 200 G4L
688. βλ 326 vs. 406 [ωZ]
689. βλ 398 vs. 318 Rα
690. βλ 452 vs. 303 G4L
691. βλ 219 vs. 211 RS
692. βλ 342 vs. 390 !7
693. βλ vs. ¢β
694. βλ 388 vs. 344 Dξ
695. βλ 322 vs. 196 LT
696. βλ 348 vs. 384 Su
697. βλ 440 vs. 270 !7
698. βλ 389 vs. 343 S'z
699. βλ 420 vs. 416 Mγ
700. βλ 288 vs. 276 PP

War #701-800
701. βλ 356 vs. 344 nnD
702. βλ 358 vs. 359 τs
703. βλ 377 vs. 187 ♪
704. βλ 230 vs. 190 nnD
705. βλ 361 vs. 373 ωZ
706. βλ 366 vs. 358 uτ
707. βλ 311 vs. 237 PP
708. βλ 344 vs. 200 G4L
709. βλ 264 vs. 283 vts vs. 107 CMK vs. 199 so
710. βλ 375 vs. 357 GUN
711. βλ 324 vs. 240 τr
712. βλ 336 vs. 396 ωZ
713. βλ 380 vs. 344 PP
714. βλ 384 vs. 348 GUN
715. βλ 370 vs. 343 Syn
716. βλ 431 vs. 293 ρχ
717. βλ 222 vs. 127 Vα
718. βλ 342 vs. 363 GUN
719. βλ 386 vs. 346 υτ
720. βλ 371 vs. 320 τα
721. βλ 289 vs. 443 LΘ
722. βλ 315 vs. 249 D7
723. βλ vs. Zτ
724. βλ 382 vs. 350 Z
725. βλ 359 vs. 373 uτ
726. βλ 394 vs. 338 ¢
727. βλ 386 vs. 336 Lτ
728. βλ 348 vs. 384 GUN
729. βλ 322 vs. 242 APE
730. βλ 391 vs. 333 S's
731. βλ 368 vs. 364 ¢l
732. βλ 326 vs. 406 uniκ
733. βλ 475 vs. 237 G7
734. βλ 367 vs. 365 GUN
735. βλ 325 vs. 399 S's
736. βλ 385 vs. 347 Deux
737. βλ 386 vs. 332 WEC
738. βλ 329 vs. 385 5's
739. βλ 385 vs. 329 ιr¢
740. βλ 428 vs. 304 S's
741. βλ 419 vs. 313 5's
742. βλ 393 vs. 339 S's
743. βλ 368 vs. 364 NRG
744. βλ 332 vs. 400 NRG
745. βλ 371 vs. 361 uτ
746. βλ 290 vs. 190 DM
747. βλ 367 vs. 365 NRG
748. βλ 321 vs. 379 MAN
749. βλ 212 vs. 208 Su
750. βλ 276 vs. 245 G4L
751. βλ 445 vs. 271 QX
752. βλ 366 vs. 366 NRG
753. βλ 190 vs. 115 DM
754. βλ 318 vs. 414 ωZ
755. βλ 318 vs. 409 GUN
756. βλ 369 vs. 319 GUN
757. βλ 356 vs. 350 G4L
758. βλ 311 vs. 253 aboo
759. βλ 346 vs. 386 NRG
760. βλ 397 vs. 335 uτ
761. βλ 377 vs. 355 μκ
762. βλ 339 vs. 373 RΣ
763. βλ 384 vs. 322 WEC
764. βλ 330 vs. 90 LLN
765. βλ 261 vs. 303 ωZ
766. βλ 349 vs. 383 uτ
767. βλ 377 vs. 100 λy
768. βλ 313 vs. 419 ¢β
769. βλ 359 vs. 373 Λν
770. βλ 524 vs. 337 G4L
771. βλ 337 vs. 395 Λν
772. βλ 332 vs. 170 GUN
773. βλ 320 vs. 224 RΛ
774. βλ 243 vs. 221 Mτ
775. βλ 358 vs. 374 NRG
776. βλ 282 vs. 280 DEAD
777. βλ 202 vs. 218 asc
778. βλ 252 vs. 312 MLG
779. βλ 305 vs. 253 RS
780. βλ 352 vs. 328 G7
781. βλ 300 vs. 258 BWP
782. βλ 260 vs. 432 Hrz
783. βλ 370 vs. 362 G4L
784. βλ 377 vs. 355 NRG
785. βλ 360 vs. 236 EC2
786. βλ 357 vs. 313 uτ
787. βλ 347 vs. 377 NRG
788. βλ 245 vs. 319 SS
789. βλ 453 vs. 422 PR
790. βλ 351 vs. 381 PR
791. βλ 414 vs. 305 λλ
792. βλ 246 vs. 303 Rα
793. βλ 190 vs. 247 SH vs. 219 [V] vs. 196 Su
794. βλ 281 vs. 282 ML
795. βλ 327 vs. 211 λλ
796. βλ 332 vs. 148 SS
797. βλ 361 vs. 371 U
798. βλ 226 vs. 194 λλ
799. βλ 306 vs. 426 [V]
800. βλ 247 vs. 317 ¢l

War #801-900
801. βλ 331 vs. 401 SS
802. βλ 358 vs. 374 Hrz
803. βλ 419 vs. 243 QX
804. βλ 317 vs. 415 ¢l
805. βλ 326 vs. 310 SH
806. βλ 427 vs. 449 EXO
807. βλ 342 vs. 390 WEC
808. βλ 322 vs. 406 uτ
809. βλ 239 vs. 173 Fo vs. 188 Aω
810. βλ 390 vs. 335 Λr
811. βλ 445 vs. 287 Λr
812. βλ 230 vs. 157 Mτ vs. 213 SS
813. βλ 352 vs. 255 SS vs. 271 Λr
814. βλ 339 vs. 220 KOR
815. βλ 332 vs. 400 UK
816. βλ 359 vs. 373 NRG
817. βλ 335 vs. 397 ¢β
818. βλ 330 vs. 234 G7
819. βλ 377vs. 355 WEC
820. βλ 351 vs. 381 M7
821. βλ 282 vs. 248 Λr vs. 207 WEC vs. 131 el
822. βλ 335 vs. 315 NF
823. βλ 191 vs. 143 D7 vs. 160 M7 vs. 139 G4L vs. 136 poke vs. 90 Rsα
824. βλ 345 vs. 355 uτ
825. βλ 363 vs. 369 NRG
826. βλ 311 vs. 405 FRA
827. βλ 400 vs. 332 NRG
828. βλ 360 vs. 372 FRA
829. βλ 296 vs. 268 FRA
830. βλ 367 vs. 365 NRG
831. βλ 329 vs. 159 Λr
832. βλ 199 vs. 228 Hrz vs. TC 223 vs. 186 1せい
833. βλ 353 vs. 191 CoT
834. βλ 117 vs. 71 εl
835. βλ 336 vs. 396 NRG
836. βλ 182 vs. 98 AT
837. βλ 410 vs. 322 G4L
838. βλ 249 vs. 423 [V]
839. βλ 384 vs. 332 FRA
840. βλ 280 vs. 284 aboo
841. βλ 319 vs. 405 GER
842. βλ 352 vs. 367 υτ
843. βλ 354 vs. 210 AT
844. βλ 325 vs. 407 λ7
845. βλ 340 vs. 392 λ7
846. βλ 199 vs. 161 λXE vs. 202 mlg vs. 306 μκ
847. βλ 406 vs. 304 XF
848. βλ 331 vs. 385 [V]
849. βλ 215 vs. 218 FRA vs. 279 hrst vs. 144 υτ
850. βλ 124 vs. 65 Cχ
851. βλ 327 vs. 237 O
852. βλ 223 vs. 197 G7
853. βλ 323 vs. 409 WEC
854. βλ 295 vs. 372 FRA vs. 198 APE
855. βλ 353 vs. 379 GER
856. βλ 330 vs. 402 NRG
857. βλ 405 vs. 306 O
858. βλ 347 vs. 385 NF
859. βλ 310 vs. 422 NRG
860. βλ 236 vs. 308 XF
861. βλ 310 vs. 422 NRG
862. βλ 380 vs. 354 AT
863. βλ 403 vs. 313 NRG
864. βλ 356 vs. 368 βτ
865. βλ 354 vs. 381 υτ
866. βλ 408 vs. 324 G4L
867. βλ 135 vs. 109 ιr¢
868. βλ vs. NRG
869. βλ 411 vs. 305 EXO
870. βλ 271 vs. 149 Gσ
871. βλ 278 vs. 148 APE
872. βλ 316 vs. 222 ισ
873. βλ 366 vs. 366 FRA
874. βλ 424 vs. 278 NRG
875. βλ 336 vs. 227 RU
876. βλ 321 vs. 411 ωZ
877. βλ 345 vs. 216 APE
878. βλ 346 vs. 386 Hrz
879. βλ 327 vs. 405 Su
880. βλ 260 vs. 160 B/L
881. βλ 433 vs. 299 NF
882. βλ vs. Λr vs. GUN vs. Su
883. βλ 389 vs. 343 GUN
884. βλ 376 vs. 319 Λr
885. βλ 313 vs. 419 NRG
886. βλ 383 vs. 349 FRA
887. βλ 242 vs. 219 G7 vs. 141 PR
888. βλ 374 vs. 358 Su
889. βλ 344 vs. 388 G4L
890. βλ 378 vs. 354 G4L
891. βλ 378 vs. 354 ιr¢
892. βλ 371 vs. 361 Su
893. βλ 340 vs. 392 G4L
894. βλ 335 vs. 389 GUN
895. βλ 390 vs. 481 MVN
896. βλ 217 vs. 239 G7 vs. 144 SC
897. βλ 395 vs. 337 GUN
898. βλ 196 vs. 224 G7
899. βλ 281 vs. 403 NDC
900. βλ 453 vs. 423 SC
War #901-1000
901. βλ 396 vs. 316 λXΞ
902. βλ 382 vs. 350 Λν
903. βλ 345 vs. 379 G7
904. βλ 312 vs. 240 ML
905. βλ 342 vs. 324 ML vs. 206 Ξβ
906. βλ 95 vs. 48 Dz
907. βλ 412 vs. 320 G7
908. βλ 59 vs. 11 ισ
909. βλ 239 vs. 181 Dz
910. βλ 328 vs. 404 NDC
911. βλ 345 vs. 387 FRA
912. βλ 259 vs. 305 G4L
913. βλ vs. Mτ
914. βλ 361 vs. 371 =ω=
915. βλ 276 vs. 288 FRA
916. βλ 320 vs. 412 FRA
917. βλ 372 vs. 360 G4L
918. βλ 218 vs. 202 Vτ
919. βλ 158 vs. 188 NF vs. 165 λ7 vs. 138 G4L vs. 58 SuuS vs. 178 M7
920. βλ 454 vs. 270 Λr
921. βλ 366 vs. 358 GUN
922. βλ 143 vs. 205 ωZ vs. 140 G4L vs. 156 ισ vs. 88∞
923. βλ 376 vs. 356 moι
924. βλ 376 vs. 356 NRG
925. βλ 289 vs. 443 USA
926. βλ 318 vs. 246 APE
927. βλ 306 vs. 258 Gρ
928. βλ 367 vs. 365 JJ
929. βλ 350 vs. 213 D7
930. βλ 380 vs. 321 λ7
931. βλ 246 vs. 154 G7
932. βλ 272 vs. 289 D7
933. βλ 272 vs. 292 JJ
934. βλ 315 vs. 393 S's
935. βλ 259 vs. 305 U
936. βλ 342 vs. 373 GT
937. βλ 391 vs. 313 λXΞ
938. βλ 317 vs. 415 S's
939. βλ 257 vs. 166 τκ
940. βλ 290 vs. 442 FRA
941. βλ 396 vs. 316 λ7
942. βλ 333 vs. 399 G4L
943. βλ 298 vs. 434 FRA
944. βλ 321 vs. 261 λ7
945. βλ 436 vs. 296 EC2
946. βλ 280 vs. 140 EC2
947. βλ 421 vs. 455 MVN
948. βλ vs. NRG
949. βλ 354 vs. 370 S's
950. βλ 252 vs. 188 S's vs. 202 MAN vs. 234 LoL
951. βλ 393 vs. 339 G7
952. βλ 344 vs. 388 GT
953. βλ 190 vs. 230 υτ
954. βλ 313 vs. 411 υτ
955. βλ 230 vs. 185 G7 vs. 223 M7 vs. 238 BNL
956. βλ 296 vs. 417 υτ
957. βλ vs. USA
958. βλ 196 vs. 204 Dξ
959. βλ 70 vs. 35 D7
960. βλ vs. NRG
961. βλ 410 vs. 466 FRA
962. βλ 354 vs. 378 FRA
963. βλ 450 vs. 282 Gρ
964. βλ 232 vs. 188 LL
965. βλ 249 vs. 298 G7
966. βλ 343 vs. 389 As
967. βλ 191 vs. 229 asc
968. βλ 253 vs. 167 ιτ
969. βλ vs. B/L
970. βλ 211 vs. 170 FRA vs. 119 ML
971. βλ 446 vs. 422 G4L
972. βλ 341 vs. 203 ισ
973. βλ 375 vs. 482 MVN
974. βλ 405 vs. 327 Λr
975. βλ 416 vs. 316 G4L
976. βλ 374 vs. 358 Sα
977. βλ 375 vs. 347 Λν
978. βλ 291 vs. 441 ωΖ
979. βλ 181 vs. 239 ιr¢
980. βλ 370 vs. 362 Λν
981. βλ 370 vs. 194 rnτ
982. βλ 301 vs. 421 S's
983. βλ 365 vs. 347 Sα
984. βλ 109 vs. 74 RΣ
985. βλ 333 vs. 231 G7
986. βλ 391 vs. 323 S's
987. βλ 112 vs. 28 APE
988. βλ 343 vs. 389 n¢
989. βλ 299 vs. 265 JJ
990. βλ 213 vs. 342 G7
991. βλ 334 vs. 398 S's
992. βλ 354 vs. 370 G7
993. βλ 362 vs. 354 JJ
994. βλ 311 vs. 406 n¢
995. βλ 208 vs. 212 GT
996. βλ 382 vs. 353 ισ
997. βλ 465 vs. 410 ισ
998. βλ 510 vs. 363 G4L
999. βλ 377 vs. 355 G7
1000. βλ 347 vs. 369 υτ

War #1001-1100
1001. βλ vs. ιr¢
1002. βλ 339 vs. 393 JJ
1003. βλ 257 vs. 163 Tyr
1004. βλ 353 vs. 379 G7
1005. βλ 399 vs. 274 Vω
1006. βλ 304 vs. 272 G4L
1007. βλ 340 vs. 392 n¢
1008. βλ 445 vs. 431 GT
1009. βλ 380 vs. 344 XF
1010. βλ 386 vs. 326 Λν
1011. βλ 339 vs. 393 ßß
1012. βλ 346 vs. 386 Λν
1013. βλ 357 vs. 375 S's
1014. βλ 349 vs. 387 GT
1015. βλ 392 vs. 335 Dξ
1016. βλ 369 vs. 507 NRG
1017. βλ 344 vs. 388 LL
1018. βλ 316 vs. 416 NDC
1019. βλ 464 vs. 408 G7
1020. βλ 414 vs. 296 Sα
1021. βλ vs. n¢
1022. βλ vs. Sα
1023. βλ 94 vs. 89 G7
1024. βλ 210 vs. 210 mlg
1025. βλ 311 vs. 421 n¢
1026. βλ 349 vs. 383 n¢
1027. βλ 250 vs. 314 DEN
1028. βλ 301 vs. 415 RΣ
1029. βλ 284 vs. 276 Mτ
1030. βλ 412 vs. 320 LL
1031. βλ 420 vs. 313 NRG
1032. βλ 363 vs. 369 Λν
1033. βλ 420 vs. 312 G37
1034. βλ vs. υτ
1035. βλ 187 vs. 233 G7
1036. βλ vs. GT
1037. βλ 337 vs. 334 ¢β
1038. βλ 154 vs. 75 λλ
1039. βλ 349 vs. 383 FRA
1040. βλ vs. APE
1041. βλ 387 vs. 345 n¢
1042. βλ vs. Vω
1043. βλ 382 vs. 350 U
1044. βλ 439 vs. 293 RS
1045. βλ 332 vs. 400 NDC
1046. βλ 367 vs. 200 LL
1047. βλ 257 vs. 163 λλ
1048. βλ 445 vs. 417 υτ
1049. βλ 417 vs. 315 λλ
1050. βλ 2nd vs. 1st S's vs. 3rd LL
1051. βλ 319 vs. 413 υτ
1052. βλ 407 vs. 157 Kω
1053. βλ 330 vs. 402 υτ
1054. βλ 291 vs. 405 Λν
1055. βλ vs. AT
1056. βλ 378 vs. 346 LL
1057. βλ 292 vs. 440 [¢β]
1058. βλ vs. Jx
1059. βλ 232 vs. 188 Dz
1060. βλ 321 vs. 248 ML vs. 298 S's
1061. βλ 313 vs. 419 Sα
1062. βλ vs. μa
1063. βλ 211 vs. 209 Vans
1064. βλ 258 vs. 162 APE
1065. βλ vs S»
1066. βλ 394 vs. 299 ML
1067. βλ 378 vs. 354 GT
1068. βλ vs. G4L
1069. βλ vs. G7
1070. βλ vs. As. vs. こじん vs. はじめての [3rd]
1071. βλ 211 vs. 209 Pγ
1072. βλ 368 vs. 364 G4L
1073. βλ vs. AT
1074. βλ vs. LL
1075. βλ vs. Ffω
1076. βλ 409 vs. 155 Ffω
1077. βλ 411 vs. 313 Λν
1078. βλ 196 vs. 170 Sα
1079. βλ 285 vs. 266 GT
1080. βλ vs. Mτ
1081. βλ 416 vs. 316 ΞND
1082. βλ 338 vs. 386 υτ
1083. βλ 364 vs. 368 GT
1084. βλ 428 vs. 448 D7
1085. βλ 280 vs. 140 ΞND
1086. βλ 364 vs. 240 ΞND
1087. βλ 358 vs. 366 βτ
1088. βλ 262 vs. 302 HD
1089. βλ 448 vs. 397 IT
1090. βλ vs. NRG
1091. βλ vs. TRY
1092. βλ 360 vs. 372 GT
1093. βλ 327 vs. 237 APE
1094. βλ 71 vs. 34 R-
1095. βλ vs. υτ
1096. βλ 283 vs. 449 Λν
1097. βλ vs. LL
1098. βλ vs. λλ
1099. βλ 433 vs. 291 Pγ
1100. βλ 307 vs. 425 ¢l

War #1101-1200
1101. βλ 387 vs. 345 FRA
1102. βλ 403 vs. 319 λXΞ
1103. βλ 368 vs. 364 FU
1104. βλ vs. NRG
1105. βλ 438 vs. 294 G7
1106. βλ vs. ισ
1107. βλ vs. LL
1108. βλ 287 vs. 277 Dz
1109. βλ 447 vs. 285 ισ
1110. βλ vs. APE vs. ML vs. MC, w vs APE and ML loss vs MC
1111. βλ 391 vs. 323 LL
1112. βλ 246 vs. 190 G37
1113. βλ vs. XV
1114. βλ 351 vs. 381 OP
1115. βλ 171 vs. 249 λγ
1116. βλ vs. [V]
1117. βλ vs. Rα
1118. βλ vs. G4L
1119. βλ 350 vs. 350 FRA
1120. βλ 503 vs. 373 εl
1121. βλ 432 vs. 180 λγ
1122. βλ 467 vs. 405 G4L
1123. βλ vs. XV
1124. βλ 466 vs. 406 G4L
1125. βλ 373 vs. 359 ιr¢
1126. βλ 328 vs. 404 ωZ
1127. βλ vs. APE
1128. βλ vs. G4L
1129. βλ vs. LL
1130. βλ 347 vs. 385 GT
1131. βλ 182 vs. 110 ΣX
1132. βλ 416 vs. 295 GT
1132. βλ 355 vs. 362 aboo
1133. βλ 359 vs. 365 OP
1134. βλ 445 vs. 433 G4L
1135. βλ 331 vs. 233 [?]
1136. βλ 273 vs. 291 [?]
1137. βλ vs. Λr
1138. βλ vs. G4L
1139. βλ 390 vs. 304 ΞND
1140. βλ 306 vs. 300 S'z vs. 270 WY
1141. βλ vs. LL
1142. βλ vs. MEX
1143. βλ 284 vs. 280 υτ
1144. βλ 371 vs. 361 XF
1145. βλ 494 vs. 384 Vτ
1146. βλ 431 vs. 427 GT
1147. βλ vs. URA
1148. βλ 272 vs. 232 URA vs. 121 [YA] vs. 244 DΣ
1149. βλ 360 vs. 372 OP
1150. βλ 444 vs. 288 RS
1151. βλ 455 vs. 252 ΣX
1152. βλ 225 vs. 141 CQ
1154. βλ 159 vs. 129 WM
1155. βλ 392 vs. 291 Ag
1156. βλ 420 vs. 298 OP
1157. βλ 509 vs. 361 ΣX
1158. βλ 298 vs. 434 [V]
1159. βλ vs. ωZ
1160. βλ 296 vs. ΣX 109 vs. S» 206 vs. G4L 265
1161. βλ 472 vs. 254 [YA]
1162. βλ 254 vs. 218 G37
1163. βλ 391 vs. 333 ισ
1164. βλ 435 vs. 265 ΣX
1165. βλ 363 vs. 369 Λν
1166. βλ 442 vs. 272 υτ
1167. βλ 306 vs. 426 βτ
1168. βλ 335 vs. 397 G7
1169. βλ 290 vs. 442 NRG
1170. βλ 352 vs. 223 ΣX
1171. βλ 374 vs. 350 LL
1172. βλ 395 vs. 337 [¢β]
1173. βλ 517 vs. 351 GT
1174. βλ 361 vs. 337 S'z
1175. βλ 337 vs. 379 G7
1176. βλ vs. Rα
1177. βλ 343 vs. 389 βτ
1178. βλ vs. GUN
1179. βλ 410 vs. 322 Blue
1180. βλ vs. EC2
1181. βλ vs. MS
1182. βλ vs. S's
1183. βλ vs. ΣX
1184. βλ vs. Blue
1185. βλ vs. NRG
1186. βλ vs. ωZ
1187. βλ vs. G4L
1188. βλ vs. Cy
1189. βλ vs. KG
1190. βλ 333 vs. 155 Blue
1191. βλ 386 vs. 309 Sα
1192. βλ 345 vs. 371 LL
1193. βλ 425 vs. 307 G7
1194. βλ 245 vs 426 LL
1195. βλ vs MC vs HC vs KK [2nd]
1196. βλ vs. MS
1197. βλ vs. VA
1198. βλ vs. S's
1199. βλ 354 vs. 444 ¢l
1200. βλ 335 vs. 389 G7

War #1201-1300
1201. βλ 344 vs. 380 ¢l
1202. βλ 384 vs. 348 LΘ
1203. βλ 353 vs. 257 ισ
1204. βλ 308 vs. 180 Vτ
1205. βλ 367 vs. 349 Sα
1206. βλ 348 vs. Blue 257 vs. Ec2 223
1207. βλ 390 vs. 342 LL
1208. βλ 213 vs. AGR 213 vs. ZN 169 vs. DΣ 198
1209. βλ 171 vs. 65 ισ
1210. βλ 399 vs. 333 ZN
1211. βλ 463 vs. 269 Blue
1212. βλ 395 vs. 321 LL
1213. βλ 343 vs. 389 VA
1214. βλ 319 vs. 393 VA
1215. βλ vs. HC
1216. βλ vs. ML
1217. βλ vs. S's
1218. βλ 167 vs. 78 ΣX
1219. βλ 419 vs. 313 ZN
1220. βλ 387 vs. 345 EXO
1221. βλ 372 vs. 360 ωZ
1222. βλ 459 vs. 273 Vτ
1223. βλ 339 vs. 393 VA
1224. βλ 309 vs. 403 υτ
1225. βλ 464 vs. 268 ZN
1226. βλ 354 vs. 378 [¢β]
1227. βλ vs. APE
1228. βλ 368 vs. 364 LSD
1229. βλ 339 vs. 393 [¢β]
1230. βλ 437 vs. 295 ZN
1231. βλ 224 vs. s¢ 220 vs. IsK 204 vs. VA 189
1232. βλ 385 vs. 335 JJ
1233. βλ 333 vs. 399 υτ
1234. βλ 358 vs. 374 NRG
1235. βλ 329 vs. 403 [¢β]
1236. βλ 332 vs. 400 KG
1237. βλ 453 vs 412 MVN
1238. βλ 371 vs. 360 JJ
1239. βλ 430 vs. 274 XF
1240. βλ 359 vs. 366 KG
1241. βλ 250 vs. 170 ZN
1242. βλ 210 vs. EC2 126 vs. ZN 63 vs.◇» 165
1243. βλ 141 vs. CX 211 vs. MC 159 vs. unk 128 vs. SSP 117 vs. うなじゅー 120
1244. βλ 164 vs. Sd_ 190 vs. NT 117 vs. K`s 168 vs. SM 120 vs. JM¢ 108
1245. βλ 390 vs. 342 G37
1246. βλ 272 vs 460 μκ
1247. βλ 146 vs. IsK 143 vs. SiO 209 vs. こじん 125 vs. S's 166 vs. JM¢ 87
1248. βλ 353 vs. 379 ML
1249. βλ 368 vs. 357 ισ
1250. βλ 436 vs. 296 αρ
1251. βλ 478 vs. 254 EXO
1252. βλ 435 vs. 289 Ay
1253. βλ 160 vs. olf 196 vs. NP 185 vs. abc 94 vs. JM¢ 90 vs. アンチ 151
1254. βλ 326 vs. 406 FU
1255. βλ 348 vs. 384 [¢β]
1256. βλ 430 vs. 301 ZN
1257. βλ 335 vs. 397 Z-
1258. βλ 336 vs. 225 APE
1259. βλ 328 vs. 404 ωZ
1260. βλ 206 vs. υτ 187 vs. Zτ 205 vs. μκ 226
1261. βλ 386 vs. 346 NRG
1262. βλ 304 vs. 428 VA
1263. βλ 356 vs. 376 uniκ
1264. βλ 367 vs. 365 Λv
1265. βλ 353 vs. 379 NRG
1266. βλ 208 vs. とっぱつの 154 vs. As 258 vs. こじん 197
1267. βλ vs. MS
1268. βλ 401 vs. 331 APE
1269. βλ 370 vs. 362 APE
1270. βλ 441 vs. 291 GUN
1271. βλ 407 vs. 439 WC
1272. βλ 214 vs. 206 LL
1273. βλ 310 vs. 422 Dξ
1274. βλ vs. υτ
1275. βλ 224 vs. 196 ZN
1276. βλ 390 vs. 342 BNL
1277. βλ vs. ΣX
1278. βλ 351 vs. 381 G37
1279. βλ 280 vs. 284 G37
1280. βλ 335 vs. 234 DV
1281. βλ 337 vs. 395 VA
1282. βλ 379 vs. 353 ML
1283. βλ vs. υτ
1284. βλ 339 vs. 243 GUN
1285. βλ 321 vs. 411 [¢β]
1286. βλ 410 vs. 272 Vτ
1287. βλ 416 vs. 316 Qnτ
1288. βλ 281 vs. 198 G4L
1289. βλ vs. VA
1290. βλ 236 vs. 180 Qnτ
1291. βλ 316 vs. 416 μκ
1292. βλ 416 vs. 316 mec
1293. βλ 318 vs. 414 υτ
1294. βλ 373 vs. 359 VA
1295. βλ 419 vs. 281 Vτ
1296. βλ 301 vs. 172 GUN
1297. βλ 484 vs. 392 αρ
1298. βλ 317 vs. 415 [¢β]
1299. βλ vs. RS
1300. βλ 363 vs. 361 NRG

War #1301-1400
1301. βλ 477 vs. 376 MS
1302. βλ 323 vs. 409 VA
1303. βλ 422 vs. 294 G37
1304. βλ 343 vs. 380 ML
1305. βλ 376 vs. 487 S6
1306. βλ 442 vs. 275 G4L
1307. βλ 356 vs. 356 mec
1308. βλ vs. LΘ
1309. βλ 366 vs. 366 ΣX
1310. βλ 376 vs. 356 ND
1311. βλ 161 vs. 144 TAL
1312. βλ 299 vs. 265 ισ
1313. βλ 360 vs. 352 Jx
1314. βλ 339 vs. 393 ωZ
1315. βλ 367 vs. 309 Qnτ
1316. βλ 394 vs. 476 LoD
1317. βλ 379 vs. 353 υτ
1318. βλ 286 vs. 125 vL
1319. βλ 167 vs LoD 109 vs WD 173 vs FBC 171 vs IsK 122 vs こじん 133
1320. βλ 250 vs S3 284 vs LoD 157 vs TG 185
1321. βλ 232 vs REF 289 vs LoD 211 vs SSP 144
1322. βλ 387 vs. 345 αρ
1323. βλ vs. Λv
1324. βλ 342 vs. 390 G37
1325. βλ 144 vs As 170 vs NT 129 vs SSP 149 vs IsK 138 vs こじん 146
1326. βλ 381 vs. 351 Sα
1327. βλ 351 vs. 381 ωZ
1328. βλ vs. μκ
1329. βλ vs ΣX
1330. βλ 368 vs. 364 αρ
1331. βλ 156 vs 2016 94 vs BSAA 182 vs ジン 114 vs ランダム 140 vs こじん 146
1332. βλ vs ΣX
1333. βλ 234 vs LoD 178 vs こじん 166 vs とっぱつの 280
1334. βλ 269 vs uky 363 vs こじん 244
1335. βλ 377 vs. 355 mec
1336. βλ vs. ΣX
1337. βλ 372 vs. 352 GOD
1338. βλ 409 vs. 461 AE9
1339. βλ 337 vs. 387 αρ
1340. βλ 390 vs. 342 NRG
1341. βλ 377 vs. 360 NRG
1342. βλ 165 vs. 140 ΣX
1343. βλ 395 vs. 321 Sα
1344. βλ 366 vs. 253 KG
1345. βλ 335 vs. 389 Æz_
1346. βλ 189 vs MVN 269 vs ML 232 vs こじん 184
1347. βλ 469 vs. 263 LL
1348. βλ 235 vs. 87 aboo
1349. βλ 278 vs. 192 LL
1350. βλ 195 vs MVN 270 vs XII 246 vs こじん 165
1351. βλ 440 vs. 276 αρ
1352. βλ 374 vs. 358 υτ
1353. βλ 191 vs MVN 262 vs kz 213 vs GOD 210
1354. βλ 407 vs. 325 ωZ
1355. βλ 371 vs. 361 ML
1356. βλ 384 vs. 340 αρ
1357. βλ 374 vs. 358 Mw
1358. βλ 356 vs. 376 NRG
1359. βλ 393 vs. 329 αρ
1360. βλ 239 vs. 223 ND
1361. βλ 387 vs. 345 NRG
1362. βλ 434 vs. 298 Qnτ
1363. βλ 407 vs. 325 NRG
1364. βλ 353 vs. 379 G37
1365. βλ 374 vs. 342 D'x
1366. βλ 251 vs AY¢ 314 vs As 288
1367. βλ 388 vs. 326 UKL
1368. βλ 372 vs. 360 G37
1369. βλ 396 vs. 336 NRG
1370. βλ 389 vs. 323 ΣX
1371. βλ 357 vs. 354 UKL
1372. βλ 395 vs. 337 υτ
1373. βλ 387 vs. 325 EXO
1374. βλ 245 vs. 177 The
1375. βλ 306 vs. 426 VA
1376. βλ 217 vs. 196 Qnτ
1377. βλ 409 vs. 323 LoD
1378. βλ 300 vs αρ 274 vs JJ 288
1379. βλ 375 vs. 266 XF
1380. βλ 299 vs. 265 Sα
1381. βλ 349 vs. 383 MLG
1382. βλ 360 vs. 359 UKL
1383. βλ 409 vs. 183 ΣX
1384. βλ 386 vs. 338 UKL
1385. βλ 415 vs. 307 ΣX
1386. βλ 348 vs. 366 MLG
1387. βλ 309 vs ランダム 290 vs こじん 278
1388. βλ 314 vs. 402 αρ
1389. βλ 309 vs. 423 VA
1390. βλ 371 vs. 361 mec
1391. βλ 322 vs. 410 VA
1392. βλ 306 vs αρ 280 vs MC 290
1393. βλ 313 vs. 377 ΣX
1394. βλ 238 vs FBC 192 vs jck 258 vs ナポリタン 140
1395. βλ 351 vs. 381 Sα
1396. βλ 160 vs GOD 158 vs Nv 139 vs H*x☆ 132 vs こじん 93 vs ばにじぇら 194
1397. βλ 338 vs. 394 Pτ
1398. βλ 192 vs hrst 142 vs sin 114 vs 5's 118 vs LoD 122 vs s¢ 172
1399. βλ vs. Sα
1400. βλ 369 vs. 363 ix

War #1401-1500
1401. βλ 406 vs. 318 αρ
1402. βλ 462 vs. 401 ΣX
1403. βλ 286 vs LoD 319 vs こじん 289
1404. βλ 357 vs. 375 MLG
1405. βλ 457 vs. 419 αρ
1406. βλ 412 vs. 320 αρ
1407. βλ 402 vs. 330 αρ
1408. βλ 424 vs. 309 G4L
1409. βλ 148 vs SC 181 vs rc 115 vs うみしろ 127 vs こじん 173 vs パニック 132
1410. βλ 148 vs IsK 145 vs olf 119 vs こじん 143 vs SM 171 vs じぇね 136
1411. βλ 408 vs. 328 αρ
1412. βλ 422 vs. 278 [R]
1413. βλ 392 vs. 329 G37
1414. βλ 399 vs. 253 λXΞ
1415. βλ 351 vs. 512 こじん
1416. βλ 276 vs. 456 ωZ
1417. βλ 374 vs. 358 αρ
1418. βλ 385 vs. 487 MVN
1419. βλ 214 vs こじん 177 vs MVN 240 vs たかだ 232
1420. βλ 339 vs. 393 VA
1421. βλ 408 vs. 468 αρ
1422. βλ 245 vs. 175 Rα
1423. βλ 449 vs. 283 MLG
1424. βλ 155 vs こじん 161 vs Ax 127 vs boy 137 vs デス 121 vs IsK 175
1425. βλ 374 vs. 358 αρ
1426. βλ 306 vs. 426 GUN
1427. βλ 358 vs. 374 APE
1428. βλ 385 vs. 339 G4L
1429. βλ 357 vs. 375 APE
1430. βλ 354 vs こじん 175 vs SSP 347
1431. βλ 356 vs. 376 agler
1432. βλ 370 vs. 358 Sα
1433. βλ 241 vs こじん 205 vs LoD 230 vs いしはら 181
1434. βλ 266 vs. 415 LoD
1435. βλ 412 vs. 320 APE
1436. βλ 149 vs こじん 145 vs PLV 105 vs はじめて 134 vs ガリ 172 vs デブ 171
1437. βλ 380 vs. 336 αρ
1438. βλ 416 vs. 317 MS
1439. βλ 420 vs. 456 MLG
1440. βλ 204 vs. 101 LL
1441. βλ 426 vs. 286 ςω
1442. βλ 388 vs. 336 ix
1443. βλ 234 vs. 254 NRG
1444. βλ 164 vs こじん 107 vs はじめて 158 vs だれかでましょう 147 vs たかだ 150 vs SM 150
1445. βλ 327 vs. 397 λXΞ
1446. βλ 176 vs. 53 ND
1447. βλ 236 vs こじん 232 vs YF 229 vs XII 179
1448. βλ 383 vs. 349 Pτ
1449. βλ 387 vs. 345 NRG
1450. βλ 160 vs こじん 118 vs AWF 133 vs Bt 102 vs SC 176 vs はじめての 181
1451. βλ 127 vs VA 130 vs FS 110 vs マン 140 vs hrst 203 vs μκ 165
1452. βλ 425 vs. 307 Mτ
1453. βλ 400 vs. 476 S6
1454. βλ 232 vs SSP 263 vs MVN 381
1455. βλ 419 vs. 313 MLG
1456. βλ 120 vs D'x 147 vs AWF 146 vs A 120 vs Nxt 167 vs はじめての 176
1457. βλ 345 vs. 387 [¢β]
1458. βλ 347 vs. 377 [¢β]
1459. βλ 217 vs Bt 217 vs RST 206 vs RTC 236
1460. βλ 138 vs. 88 Sα
1461. βλ 329 vs. 404 υτ
1462. βλ 330 vs. 402 ΣX
1463. βλ 357 vs. 355 Sα
1464. βλ 278 vs Bt 271 vs 8M 327
1465. βλ 386 vs. 346 NRG
1466. βλ 426 vs. 206 sect
1467. βλ 380 vs. 352 G4L
1468. βλ 434 vs. 272 XF
1469. βλ 371 vs. 361 VA
1470. βλ 293 vs. 423 ωZ
1471. βλ 140 vs 8M 106 vs olf 150 vs abalone 209 vs デブ 130 vs MVN 128
1472. βλ 341 vs. 391 [¢β]
1473. βλ 293 vs. 439 ωZ
1474. βλ 427 vs. 291 ΣX
1475. βλ 356 vs. 360 APE
1476. βλ 318 vs. 406 Pτ
1477. βλ 531 vs. 324 ΣX
1478. βλ 375 vs. 322 λXΞ
1479. βλ 153 vs. 75 MS
1480. βλ 432 vs. 379 ΣX
1481. βλ 442 vs. 431 υτ
1482. βλ 236 vs VA 341 vs MVN 286
1483. βλ 336 vs. 396 [¢β]
1484. βλ 455 vs. 403 ΣX
1485. βλ 124 vs rSL 174 vs KOR 176 vs AGO 118 vs abalone 164 vs おう 120
1486. βλ 405 vs. 306 ωZ
1487. βλ 201 vs ryu 246 vs VA 230 vs こじん 196
1488. βλ 393 vs. 339 MLG
1489. βλ 342 vs. 377 Sα
1490. βλ 367 vs. 503 MVN
1491. βλ 385 vs. 331 G4L
1492. βλ 343 vs. 389 mec
1493. βλ 402 vs. 330 APE
1494. βλ 307 vs. 417 mec
1495. βλ 333 vs. 399 VA
1496. βλ 400 vs. 332 Dξ
1497. βλ 339 vs. 393 ΣX
1498. βλ 387 vs. 345 Sα
1499. βλ 270 vs. 444 ωZ
1500. βλ 354 vs. 378 Sα

War #1501-1600
1501. βλ 429 vs. 447 ΣX
1502. βλ 142 vs MVN 195 vs SSP 97 vs rSL 189 vs Shell 114 vs こじん 119
1503. βλ 483 vs. 395 CH
1504. βλ 216 vs NRG 194 vs 8M 277 vs x¢ 182
1505. βλ 458 vs. 418 Sect
1506. βλ 457 vs. 275 APE
1507. βλ vs. GUN
1508. βλ 444 vs. 280 G4L
1509. βλ 270 vs. 435 υτ
1510. βλ 385 vs. 347 Mτ
1511. βλ vs. ΣX
1512. βλ vs. VA
1513. βλ 337 vs. 262 G7
1514. βλ 375 vs. 349 APE
1515. βλ 367 vs. 365 Mw
1516. βλ vs. 8M
1517. βλ 321 vs. 373 υτ
1518. βλ 243 vs. 177 ΞND
1519. βλ vs. Sωτ
1520. βλ 381 vs. 304 Sωτ
1521. βλ 383 vs. 333 NRG
1522. βλ vs. VA
1523. βλ 387 vs. 345 APE
1524. βλ 351 vs. 381 xv
1525. βλ 416 vs. 460 x¢
1526. βλ 388 vs. 332 APE
1527. βλ 250 vs 170 ND
1528. βλ 349 vs. 315 G37
1529. βλ 337 vs. 361 Sωτ
1530. βλ 393 vs. 339 NRG
1531. βλ 490 vs. 242 LL
1532. βλ 374 vs. 340 mec
1533. βλ 231 vs. 189 G7
1534. βλ 469 vs. 265 APE
1535. βλ 413 vs. 463 Mw
1536. βλ 456 vs. 276 xv
1537. βλ 299 vs. 417 Fω
1538. βλ 302 vs. 430 Λν
1539. βλ 390 vs. 332 U
1540. βλ 381 vs. 351 APE
1541. βλ 222 vs Dλ 179 vs XF 169 vs F◇ 193
1542. βλ 375 vs. 357 υτ
1543. βλ 372 vs. 360 G37
1544. βλ 327 vs. 405 VA
1545. βλ 327 vs. 405 VA
1546. βλ 404 vs. 328 xv
1547. βλ 322 vs. 410 mec
1548. βλ 174 vs. 246 Sωτ
1549. βλ 311 vs 421 Fω
1550. βλ 376 vs. 327 ΣX
1551. βλ 414 vs. 318 G4L
1552. βλ 328 vs. 384 KG
1553. βλ 112 vs OPN 200 vs neo 91 vs Bt 144 vs こじん 125 vs なつめ 204
1554. βλ 221 vs. 145 $β
1555. βλ 475 vs. 257 XF
1556. βλ 129 vs. 115 ωΖ
1557. βλ 408 vs. 314 manko
1558. βλ 352 vs. 354 ix
1559. βλ 343 vs. 360 ΣX
1560. βλ 386 vs. 346 NRG
1561. βλ 334 vs. 398 xv
1562. βλ 441 vs. 291 Mo
1563. βλ 336 vs. 396 KG
1564. βλ 385 vs. 480 VA
1565. βλ 480 vs. 396 υτ
1566. βλ 369 vs. 363 ΣX
1567. βλ 486 vs. 390 ΣX
1568. βλ 388 vs. 485 Mo
1569. βλ 415 vs. 317 xv
1570. βλ 372 vs. 344 TRY
1571. βλ 441 vs. 272 Gχ
1572. βλ 108 vs SY 132 vs 8M 199 vs MVN 157 vs YN 116 vs こじん 143
1573. βλ 400 vs. 332 xv
1574. βλ 368 vs. 364 x¢
1575. βλ vs はじめての vs SSP vs XII vs SB9 vs こじん 6th
1576. βλ 464 vs. 250 ΣX
1577. βλ 294 vs. 438 RΣ
1578. βλ 359 vs. 365 VA
1579. βλ 238 vs. 196 DH
1580. βλ 285 vs. 447 mec
1581. βλ 376 vs. 354 Rα
1582. βλ 384 vs. 326 G7
1583. βλ 470 vs. 256 XF
1584. βλ 331 vs. 401 G7
1585. βλ 411 vs. 317 Mo
1586. βλ 316 vs. 416 VA
1587. βλ 389 vs. 335 υτ
1588. βλ 178 vs. 123 Dλ
1589. βλ 403 vs. 473 VA
1590. βλ 319 vs. 395 υτ
1591. βλ 186 vs SSP 222 vs LoD 190 vs 8M 278
1592. βλ 329 vs. 395 G7
1593. βλ 386 vs. 354 G7
1594. βλ 421 vs. 291 GAMT
1595. βλ 154 vs SM 99 vs SSP 160 vs なつめ 157 vs こじん 184 vs ぶつり 115
1596. βλ 307 vs. 387 ix
1597. βλ 341 vs. 391 μκ
1598. βλ 426 vs. 306 XF
1599. βλ 154 vs As 157 vs SM 178 vs LoD 126 vs G7 151 vs CY 108
1600. βλ 382 vs. 342 Dλ

War #1601-1700
1601. βλ 297 vs. 427 AST
1602. βλ 352 vs. 380 xv
1603. βλ 366 vs. 366 G4L
1604. βλ 243 vs. 177 Hr
1605. βλ 198 vs LoD 107 vs in 134 vs abalone 174 vs MBE 148 vs かんざき 115
1606. βλ 330 vs. 394 FGT
1607. βλ 393 vs. 483 VA
1608. βλ 411 vs. 321 G7
1609. βλ 367 vs. 365 G7
1610. βλ 305 vs. 351 λXΞ
1611. βλ 475 vs. 401 LoD
1612. βλ 472 vs. 404 FGT
1613. βλ 156 vs. 70 =ω=
1614. βλ 382 vs. 350 mec
1615. βλ 494 vs. 238 mω
1616. βλ 358 vs. 374 υτ
1617. βλ vs. mec
1618. βλ 433 vs. 299 G4L
1619. βλ 322 vs. 378 sωτ
1620. βλ 352 vs. 524 MVN
1621. βλ 359 vs. 333 G7
1622. βλ 313 vs. 419 VA
1623. βλ 184 vs Xt 242 vs SM 216 vs Mo 224
1624. βλ 379 vs. 353 Mo
1625. βλ 376 vs. 356 G37
1626. βλ 415 vs. 317 FGT
1627. βλ 222 vs こじん 327 vs どすこい 327
1628. βλ 363 vs. 369 Dλ
1629. βλ 401 vs. 331 AST
1630. βλ 289 vs. 435 VA
1631. βλ 382 vs. 350 GT
1632. βλ 398 vs. 334 ix
1633. βλ 375 vs. 357 EXO
1634. βλ 324 vs. 392 υτ
1635. βλ 402 vs. 330 G4L
1636. βλ 394 vs. 338 [H]
1637. βλ 392 vs. 340 xv
1638. βλ 278 vs. 286 GT
1639. βλ 370 vs. 362 Hr
1640. βλ 348 vs. 384 FGT
1641. βλ 451 vs. 268 [H]
1642. βλ 381 vs. 335 υτ
1643. βλ 335 vs. 397 [V]
1644. βλ 328 vs. 404 ξG
1645. βλ 374 vs. 358 Mw
1646. βλ 352 vs. 372 FGT
1647. βλ 456 vs. 276 XF
1648. βλ 355 vs. 377 FGT
1649. βλ 326 vs. 406 υτ
1650. βλ 395 vs. 324 xv
1651. βλ 465 vs. 251 XF
1652. βλ 449 vs. 427 Mt
1653. βλ 351 vs. 343 CH
1654. βλ 437 vs. 295 505
1655. βλ 337 vs. 395 FGT
1656. βλ 392 vs. 296 υτ
1657. βλ 360 vs. 353 ix
1658. βλ 432 vs. 444 Mo
1659. βλ 434 vs. 442 D'x
1660. βλ 253 vs. 235 Mw
1661. βλ 326 vs. 406 υτ
1662. βλ 396 vs. 309 xv
1663. βλ 358 vs. 374 RΣ
1664. βλ 407 vs. 325 Mo
1665. βλ 391 vs. 341 υτ
1666. βλ 427 vs. 273 Dλ
1667. βλ 162 vs. 130 Fτ
1668. βλ 494 vs. 382 EXO
1669. βλ 392 vs. 340 GT
1670. βλ 398 vs. 326 Mo
1671. βλ 337 vs. 395 υτ
1672. βλ 366 vs. 324 Dλ
1673. βλ 386 vs. 346 xv
1674. βλ 401 vs. 331 LoD
1675. βλ 411 vs. 147 TABARNAK
1676. βλ 348 vs. 323 [H]
1677. βλ 429 vs. 303 FGT
1678. βλ 459 vs. 257 W-K
1679. βλ 361 vs. 361 VA
1680. βλ 302 vs. 398 FR
1681. βλ 396 vs. 335 MV
1682. βλ 420 vs. 312 Mo
1683. βλ 180 vs es 207 vs WB 98 vs へんたい 143 vs さおとめ 94 vs とえっち 154
1684. βλ 508 vs. 368 Fτ
1685. βλ 396 vs. 287 υτ
1686. βλ 470 vs. 265 [H]
1687. βλ 371 vs. 361 [H]
1688. βλ 180 vs. 64 Hr
1689. βλ 292 vs. 440 RΣ
1690. βλ 361 vs. 361 Mo
1691. βλ 372 vs. 360 υτ
1692. βλ 88 vs はじめて 164 vs lily 160 vs MVN 136 vs KE 131 vs Kxi 185
1693. βλ 392 vs. 332 Mo
1694. βλ 430 vs. 446 FGT
1695. βλ 385 vs. 347 F8
1696. βλ 337 vs. 395 FGT
1697. βλ 397 vs. 327 λρ
1698. βλ 335 vs. 273 Qnτ
1699. βλ 384 vs. 348 EXO
1700. βλ 281 vs. 413 AL

War #1701-1800
1701. βλ 468 vs. 249 Hr
1702. βλ 186 vs MVN 132 vs D'x 164 vs SM 135 vs ルーネイト 131 vs こじん 128
1703. βλ 438 vs. 286 W-K
1704. βλ 379 vs. 353 FGT
1705. βλ 387 vs. 345 XF
1706. βλ 469 vs. 408 G37
1707. βλ 408 vs. 324 GAMT
1708. βλ 405 vs. 327 XF
1709. βλ 113 vs MVN 161 vs VA 173 vs dee 119 vs SV 161 vs かーぷ 138
1710. βλ 401 vs. 331 G4L
1711. βλ 143 vs HL 164 vs SM 139 vs えっち 173 vs こじん 166 vs リーリ 91
1712. βλ 364 vs. 368 sωτ
1713. βλ 350 vs. 382 VA
1714. βλ 303 vs. 185 Fτ
1715. βλ 232 vs. 188 Mo
1716. βλ 371 vs. 353 VA
1717. βλ 359 vs. 373 FGT
1718. βλ 443 vs. 289 GT
1719. βλ 387 vs. 345 VA
1720. βλ 333 vs. 234 G4L
1721. βλ 298 vs. 434 υτ
1722. βλ 417 vs. 315 Hr
1723. βλ 373 vs. 351 VA
1724. βλ 375 vs. 349 υτ
1725. βλ 355 vs. 377 Dξ
1726. βλ 364 vs. 370 Sn
1727. βλ 404 vs. 291 Hr
1728. βλ 296 vs. 436 μκ
1729. βλ 405 vs. 327 GUN
1730. βλ 210 vs. 270 KG
1731. βλ 324 vs. 408 KG
1732. βλ 160 vs. 132 Dλ
1733. βλ 351 vs. 381 G4L
1734. βλ 353 vs. 371 FGT
1735. βλ 440 vs. 432 FGT
1736. βλ 368 vs. 364 RD
1737. βλ 350 vs. 382 UK
1738. βλ 405 vs. 327 ΣX
1739. βλ 406 vs. 326 FGT
1740. βλ 358 vs. 354 υτ
1741. βλ 348 vs. 216 Sn
1742. βλ 309 vs. 407 λρ
1743. βλ 442 vs. 290 moι
1744. βλ 316 vs. 416 Fω
1745. βλ 395 vs. 337 GT
1746. βλ 408 vs. 311 W-K
1747. βλ 366 vs. 366 Mo
1748. βλ 332 vs. 400 Mo
1749. βλ 324 vs. 388 G7
1750. βλ 448 vs. 284 Hr
1751. βλ 407 vs. 326 Mo
1752. βλ 357 vs. 375 ML
1753. βλ 398 vs. 334 GUN
1754. βλ 301 vs. 431 VA
1755. βλ 334 vs. 398 JJ
1756. βλ 404 vs. 328 GAMT
1757. βλ 340 vs. 392 FGT
1758. βλ 391 vs. 341 G7
1759. βλ 387 vs. 345 FGT
1760. βλ 345 vs. 378 Mo
1761. βλ 395 vs. 337 λXΞ
1762. βλ 120 vs hrst 154 vs MVN 201 vs DM 94 vs Dragon 161 vs こじん 140
1763. βλ 403 vs. 329 xv
1764. βλ 336 vs. 370 S's
1765. βλ 214 vs. 213 A1
1766. βλ 377 vs. 355 VA
1767. βλ 366 vs. 366 ΣX
1768. βλ 370 vs. 269 RD
1769. βλ 406 vs. 326 Dξ
1770. βλ 362 vs. 370 FGT
1771. βλ 252 vs. 312 Mo
1772. βλ 419 vs. 313 xv
1773. βλ 374 vs. 340 MV
1774. βλ 345 vs. 387 Qnτ
1775. βλ 400 vs. 332 XF
1776. βλ 359 vs. 373 Λν
1777. βλ 391 vs. 310 MV
1778. βλ 517 vs. 197 RD
1779. βλ 352 vs. 380 VA
1780. βλ 258 vs. 474 Dξ
1781. βλ 390 vs. 342 μκ
1782. βλ 455 vs. 421 G7
1783. βλ 384 vs. 348 DWM
1784. βλ 442 vs. 290 XF
1785. βλ 310 vs. 422 μκ
1786. βλ 345 vs. 387 FGT
1787. βλ 323 vs. 409 FGT
1788. βλ 367 vs. 345 XF
1789. βλ 384 vs. 336 Mo
1790. βλ 409 vs. 297 RD
1791. βλ 330 vs. 402 VA
1792. βλ 355 vs. 369 υτ
1793. βλ 234 vs. 498 VA
1794. βλ 385 vs. 267 Fω
1795. βλ 163 vs. 73 MV
1796. βλ 339 vs. 393 DWM
1797. βλ 394 vs. 482 FGT
1798. βλ 334 vs. 398 υτ
1799. βλ 358 vs. 374 NRG
1800. βλ 407 vs. 325 xv

War #1801-1900
1801. βλ 399 vs. 333 FGT
1802. βλ 357 vs. 343 DWM
1803. βλ 348 vs. 384 xn
1804. βλ 469 vs. 255 XF
1805. βλ 292 vs. 440 FGT
1806. βλ 460 vs. 272 Mo
1807. βλ 322 vs. 410 υτ
1808. βλ 462 vs. 413 XF
1809. βλ 382 vs. 350 xv
1810. βλ 336 vs. 396 Fω
1811. βλ 358 vs. 374 moι
1812. βλ 347 vs. 385 Mo
1813. βλ 342 vs. 390 VA
1814. βλ 365 vs. 367 xv
1815. βλ 328 vs. 286 xv
1816. βλ 381 vs. 343 G7
1817. βλ 392 vs. 340 υτ
1818. βλ 402 vs. 322 xn
1819. βλ 398 vs. 326 FGT
1820. βλ 344 vs. 388 JJ
1821. βλ 364 vs. 348 MaL
1822. βλ 370 vs. 362 VA
1823. βλ 345 vs. 387 Dξ
1824. βλ 333 vs. 399 G4L
1825. βλ 355 vs. 349 Mo
1826. βλ 349 vs. 383 GUN
1827. βλ 422 vs. 302 MV
1828. βλ 385 vs. 347 DWM
1829. βλ 393 vs. 331 FGT
1830. βλ 330 vs. 402 FGT
1831. βλ 387 vs. 337 λρ
1832. βλ 430 vs. 302 Sn
1833. βλ 356 vs. 376 λXΞ
1834. βλ 452 vs. 280 G7
1835. βλ 287 vs. 427 KG
1836. βλ 397 vs. 335 Mo
1837. βλ 369 vs. 343 Dξ
1838. βλ 388 vs. 344 EXO
1839. βλ 355 vs. 377 GAMT
1840. βλ 359 vs. 373 xn
1841. βλ 378 vs. 354 Dλ
1842. βλ 364 vs. 348 @υε
1843. βλ 353 vs. 371 FGT
1844. βλ 343 vs. 389 ιr¢
1845. βλ vs. XF
1846. βλ 391 vs. 333 Dξ
1847. βλ 339 vs. 393 υτ
1848. βλ 200 vs ML 208 vs κn 172
1849. βλ 334 vs. 397 UK
1850. βλ 381 vs. 291 xv
1851. βλ 357 vs. 375 GAMT
1852. βλ 384 vs. 348 Dλ
1853. βλ 345 vs. 387 μκ
1854. βλ vs. FGT
1855. βλ 480 vs. 245 [WEC]
1856. βλ 349 vs. 383 Mo
1857. βλ 333 vs. 399 AF
1858. βλ 424 vs. 273 G7
1859. βλ 385 vs. 347 Mo
1860. βλ 379 vs. 353 Fλ
1861. βλ 403 vs. 329 DWM
1862. βλ 348 vs. 384 FGT
1863. βλ 423 vs. 309 MLG
1864. βλ 410 vs. 322 λρ
1865. βλ 367 vs. 365 A1
1866. βλ 384 vs. 348 Co
1867. βλ 334 vs. 398 GODS
1868. βλ 412 vs. 312 Sn
1869. βλ 399 vs. 333 GAMT
1870. βλ 413 vs. 319 @υε
1871. βλ 410 vs. 322 moι
1872. βλ 385 vs. 286 FGT
1873. βλ 270 vs. 452 λρ
1874. βλ 366 vs. 366 MaL
1875. βλ 363 vs. 369 FGT
1876. βλ 328 vs. 404 G4L
1877. βλ 320 vs. 412 VA
1878. βλ 292 vs. 440 MLG
1879. βλ 332 vs. 400 GAMT
1880. βλ 321 vs. 411 Dξ
1881. βλ 407 vs. 266 GAMT
1882. βλ 386 vs. 346 JJ
1883. βλ 380 vs. 352 WEC
1884. βλ 330 vs. 402 FSA
1885. βλ 379 vs. 345 Sn
1886. βλ 355 vs. 377 Qnτ
1887. βλ 377 vs. 355 FGT
1888. βλ 430 vs. 302 JJ
1889. βλ 390 vs. 313 ιr¢
1890. βλ 285 vs. 365 G7
1891. βλ 399 vs. 333 Mo
1892. βλ 347 vs. 385 FGT
1893. βλ 467 vs. 409 MaL
1894. βλ 526 vs. 329 XF
1895. βλ 447 vs. 287 Sn
1896. βλ 246 vs. 174 LX
1897. βλ 381 vs. 321 moι
1898. βλ 294 vs. 420 VA
1899. βλ 413 vs. 319 RΣ
1900. βλ 384 vs. 348 GAMT

War #1901-2000
1901. βλ 356 vs. 376 Dξ
1902. βλ 384 vs. 282 XF
1903. βλ 355 vs. 364 A1
1904. βλ 347 vs. 385 FGT
1905. βλ 445 vs. 287 EXO
1906. βλ 259 vs. 193 MV
1907. βλ 396 vs. 336 @υε
1908. βλ 437 vs. 299 Mo
1909. βλ 419 vs. 313 Upr
1910. βλ 378 vs. 354 Mo
1911. βλ 339 vs. 385 FGT
1912. βλ 390 vs. 342 Hr
1913. βλ 402 vs. 330 G4L
1914. βλ 400 vs. 324 MaL
1915. βλ 373 vs. 359 TRY
1916. βλ 447 vs. 429 xv
1917. βλ 478 vs. 398 FGT
1918. βλ 299 vs. 433 G4L
1919. βλ 382 vs. 350 G7
1920. βλ 494 vs. 158 XF
1921. βλ 344 vs. 388 Mo
1922. βλ 384 vs. 348 Qnτ
1923. βλ 388 vs. 344 FGT
1924. βλ 357 vs. 375 υτ
1925. βλ 388 vs. 344 Sn
1926. βλ 467 vs. 406 mυ
1927. βλ 148 vs RΣ 169 vs Lr 159 vs NGRA 135 vs VG 109 vs IDM 149
1928. βλ 336 vs. 397 Mo
1929. βλ 428 vs. 304 XF
1930. βλ 372 vs. 360 G7
1931. βλ 345 vs. 387 Mo
1932. βλ 369 vs. 347 NF
1933. βλ 411 vs. 277 @υε
1934. βλ 432 vs. 284 XF
1935. βλ 406 vs. 328 GUN
1936. βλ 343 vs. 392 Λν
1937. βλ 471 vs. 257 G4L
1938. βλ 454 vs. 278 XF
1939. βλ 442 vs. 407 @υε
1940. βλ 373 vs. 359 MV
1941. βλ 434 vs. 288 Qnτ
1942. βλ 348 vs. 346 GUN
1943. βλ 139 vs. 105 Dλ
1944. βλ 449 vs. 283 @υε
1945. βλ 353 vs. 359 υτ
1946. βλ 493 vs. 211 moι
1947. βλ 388 vs. 344 Mo
1948. βλ 348 vs. 384 v¢
1949. βλ 380 vs. 352 GUN
1950. βλ 370 vs. 362 EN
1951. βλ 380 vs. 504 GUN
1952. βλ 339 vs. 393 VA
1953. βλ 411 vs. 302 @υε
1954. βλ 393 vs. 320 RΣ
1955. βλ 322 vs. 390 xv
1956. βλ 364 vs. 368 EN
1957. βλ 370 vs. 362 GUN
1958. βλ 424 vs. 422 GUN
1959. βλ 361 vs. 371 [¢β]
1960. βλ 373 vs. 359 VA
1961. βλ 347 vs. 361 GUN
1962. βλ 343 vs. 381 TRY
1963. βλ 391 vs. 341 MV
1964. βλ 340 vs. 392 m/s
1965. βλ 396 vs. 336 Qnτ
1966. βλ 430 vs. 302 Mo
1967. βλ 357 vs. 367 ωZ
1968. βλ 169 vs. 75 Sn
1969. βλ 374 vs. 358 uniκ
1970. βλ 285 vs. 447 FGT
1971. βλ 396 vs. 336 Dλ
1972. βλ 416 vs. 316 EN
1973. βλ 366 vs. 366 MV
1974. βλ 243 vs. 177 HK
1975. βλ 297 vs. 435 MLG
1976. βλ 370 vs. 362 UC
1977. βλ 459 vs. 265 κn
1978. βλ 230 vs はじめて 290 vs キラー 145 vs レーズン 213
1979. βλ 341 vs. 391 Co
1980. βλ 208 vs. 280 λXΞ
1981. βλ 366 vs. 366 FGT
1982. βλ 382 vs. 350 TRY
1983. βλ 430 vs. 302 Sn
1984. βλ 333 vs. 399 VA
1985. βλ 325 vs. 377 FGT
1986. βλ 361 vs. 371 VA
1987. βλ 346 vs. 386 Co
1988. βλ 397 vs. 335 GAMT
1989. βλ 395 vs. 322 UKL
1990. βλ 378 vs. 354 ΣX
1991. βλ 351 vs. 381 [¢β]
1992. βλ 294 vs. 402 AL
1993. βλ 382 vs. 350 υτ
1994. βλ 454 vs. 258 [¢β]
1995. βλ 361 vs. 371 VA
1996. βλ 320 vs. 412 GAMT
1997. βλ 360 vs. 372 FΣ
1998. βλ 356 vs. 347 S¢
1999. βλ 396 vs. 333 GAMT
2000. βλ 400 vs. 332 xv

War #2001-2100
2001. βλ 382 vs. 350 FGT
2002. βλ 432 vs. 300 HS
2003. βλ 394 vs. 330 MV
2004. βλ 366 vs. 366 Dξ
2005. βλ 332 vs. 392 GUN
2006. βλ 348 vs. 164 ΣX
2007. βλ 357 vs. 153 FGT
2008. βλ 450 vs. 282 MV
2009. βλ 330 vs. 394 GD
2010. βλ 425 vs. 452 GUN
2011. βλ 382 vs. 350 UKL
2012. βλ 410 vs. 298 DM
2013. βλ 418 vs. 317 EN
2014. βλ 334 vs. 392 GAMT
2015. βλ 349 vs. 322 58
2016. βλ 324 vs. 363 EN
2017. βλ 431 vs. 301 FGT
2018. βλ 349 vs. 383 Mo
2019. βλ 436 vs. 296 LV
2020. βλ 363 vs. 353 ιv
2021. βλ 358 vs. 374 F8
2022. βλ 182 vs. 103 58
2023. βλ 384 vs. 326 νκ
2024. βλ 151 vs. 57 RD
2025. βλ 286 vs. 446 ιv
2026. βλ 380 vs. 325 GUN
2027. βλ 364 vs. 368 Mo
2028. βλ 447 vs. 256 R¢◇
2029. βλ 415 vs. 249 Mo
2030. βλ 329 vs. 403 F8
2031. βλ 334 vs. 401 GUN
2032. βλ 453 vs. 260 MV
2033. βλ 333 vs. 378 GUN
2034. βλ 332 vs. 385 G7
2035. βλ 385 vs. 347 RΣ
2036. βλ 374 vs. 358 GUN
2037. βλ 241 vs. 103 ΣX
2038. βλ 458 vs. 184 IF
2039. βλ 165 vs. 270 MK6 vs. 240 hrst vs. 198 Zawsze
2040. βλ 362 vs. 370 58
2041. βλ 435 vs. 282 MaL
2042. βλ 378 vs. 354 υτ
2043. βλ 596 vs. 274 τ¢
2044. βλ 435 vs. 297 Sn
2045. βλ 365 vs. 367 Dξ
2046. βλ 339 vs. 393 υτ
2047. βλ 388 vs. 333 58
2048. βλ 404 vs. 328 ΣX
2049. βλ 334 vs. 378 xv
2050. βλ 439 vs. 293 Sωτ
2051. βλ 389 vs. 336 υτ
2052. βλ 323 vs. 216 ΣX
2053. βλ 478 vs. 254 DM
2054. βλ 510 vs. 366 ΣX
2055. βλ 339 vs. 393 VA
2056. βλ 384 vs. 348 Mo
2057. βλ 500 vs. 214 κz♪
2058. βλ 443 vs. 433 GUN
2059. βλ 446 vs. 286 Sn
2060. βλ 435 vs. 297 IF
2061. βλ 441 vs. 292 G4L
2062. βλ 356 vs. 376 Co
2063. βλ 412 vs. 320 Sωτ
2064. βλ 367 vs. 365 GAMT
2065. βλ 345 vs. 367 υτ
2066. βλ 411 vs. 321 υτ
2067. βλ 362 vs. 370 Mo
2068. βλ 386 vs. 346 FGT
2069. βλ 302 vs. 430 KG
2070. βλ 365 vs. 343 MV
2071. βλ 449 vs. 275 Mo
2072. βλ 451 vs. 425 GUN
2073. βλ 328 vs. 372 Zτ
2074. βλ 423 vs. 309 Dξ
2075. βλ 357 vs. 375 KG
2076. βλ 283 vs. 205 MV
2077. βλ 329 vs. 403 MaL
2078. βλ 396 vs. 334 GAMT
2079. βλ 367 vs. 353 υτ
2080. βλ 438 vs. 274 moi
2081. βλ 386 vs. 338 EN
2082. βλ 361 vs. 371 εl
2083. βλ 390 vs. 342 MV
2084. βλ 345 vs. 363 GUN
2085. βλ 136 vs. 75 κz♪
2086. βλ 194 vs. 50 κz♪
2087. βλ 368 vs. 364 εl
2088. βλ 388 vs. 291 υτ
2089. βλ 385 vs. 323 ΣX
2090. βλ 372 vs. 288 GUN
2091. βλ 375 vs. 357 Mw
2092. βλ 328 vs. 404 G7
2093. βλ 352 vs. 372 GUN
2094. βλ 361 vs. 371 F8
2095. βλ 401 vs. 331 ΣX
2096. βλ 323 vs. 409 GUN
2097. βλ 424 vs. 150 GUN
2098. βλ 452 vs. 280 Lu
2099. βλ vs. EXO
2100. βλ 343 vs. 389 μκ

War #2101-2200
2101. βλ 396 vs. 336 JJ
2102. βλ 329 vs. 399 Dξ
2103. βλ 320 vs. 290 GUN
2104. βλ 331 vs. 401 μκ
2105. βλ 337 vs. 387 GUN
2106. βλ 340 vs. 422 Co
2107. βλ 324 vs. 408 GUN
2108. βλ 392 vs. 340 DM
2109. βλ 429 vs. 295 GUN
2110. βλ 382 vs. 350 Co
2111. βλ 341 vs. 391 GUN
2112. βλ 417 vs. 315 Dξ
2113. βλ 451 vs. 273 MV
2114. βλ 354 vs. 380 URL
2115. βλ 389 vs. 343 FGT
2116. βλ 352 vs. 380 Mo
2117. βλ 326 vs. 406 G7
2118. βλ 341 vs. 391 GUN
2119. βλ 406 vs. 458 GUN
2120. βλ 418 vs. 314 Mo
2121. βλ 373 vs. 351 JJ
2122. βλ 464 vs. 412 GUN
2123. βλ 304 vs. 176 XF
2124. βλ 354 vs. 378 Co
2125. βλ 388 vs. 145 Co
2126. βλ 366 vs. 366 GUN
2127. βλ 480 vs. 396 WEC
2128. βλ 358 vs. 374 VA
2129. βλ 329 vs. 403 VA
2130. βλ 427 vs. 277 MV
2131. βλ 346 vs. 386 VA
2132. βλ 430 vs. 443 GUN
2133. βλ 443 vs. 289 Sn
2134. βλ 358 vs. 342 Λv
2135. βλ 389 vs. 479 GUN
2136. βλ 367 vs. 365 [H]
2137. βλ 353 vs. 218 ωυ
2138. βλ 272 vs. 281 BOOM vs. 323 Ra
2139. βλ 366 vs. 350 WEC
2140. βλ 310 vs. 284 DM
2141. βλ 419 vs. 313 Mo
2142. βλ 255 vs. 164 ηηD
2143. βλ 391 vs. 341 [H]
2144. βλ 356 vs. 376 Λv
2145. βλ 292 vs. 196 GUN
2146. βλ 353 vs. 379 Co
2147. βλ 384 vs. 302 [H]
2148. βλ 359 vs. 364 Λv
2149. βλ 385 vs. 337 GUN
2150. βλ 326 vs. 406 GAMT
2151. βλ 404 vs. 310 EXO
2152. βλ 345 vs. 387 GAMT
2153. βλ 356 vs. 376 Λv
2154. βλ 390 vs. 342 VA
2155. βλ 378 vs. 354 Qnt
2156. βλ 454 vs. 422 GUN
2157. βλ 360 vs. 372 Λv
2158. βλ 350 vs. 366 GUN
2159. βλ 319 vs. 413 VA
2160. βλ 289 vs. 131 Qnt
2161. βλ 435 vs. 297 GUN
2162. βλ 403 vs. 321 GUN
2163. βλ 326 vs. 406 Λv
2164. βλ 357 vs. 376 hrst
2165. βλ 395 vs. 308 Hr
2166. βλ 502 vs. 351 R¢◇
2167. βλ 439 vs. 285 SA
2168. βλ 381 vs. 351 Co
2169. βλ 122 vs IsK 140 vs BC 103 vs lily 181 vs rSL 141 vs MαL 152
2170. βλ 385 vs GUN 347
2171. βλ 329 vs Hr 159
2172. βλ 346 vs μκ 386
2173. βλ vs MV
2174. βλ 240 vs G4L 180
2175. βλ 366 vs FGT 366
2176. βλ 451 vs こじん 425
2177. βλ 522 vs ωυ 352
2178. βλ 384 vs Mo 330
2179. βλ 367 vs VA 365
2180. βλ 317 vs VA 415
2181. βλ 423 vs Hr 309
2182. βλ 306 vs Dλ 243
2183. βλ 370 vs Mo 362
2184. βλ 419 vs Mo 305
2185. βλ 354 vs VA 378
2186. βλ 395 vs MV 329
2187. βλ 394 vs λρ 310
2188. βλ 443 vs Hr 281
2189. βλ 331 vs GUN 401
2190. βλ 364 vs υτ 368
2191. βλ 339 vs Co 393
2192. βλ 336 vs hrst 396
2193. βλ 138 vs hrst 187 vs MVN 120 vs XII 148 vs neo 103 vs . 164
2194. βλ 406 vs [H] 326
2195. βλ 377 vs Mo 355
2196. βλ 370 vs Λν 362
2197. βλ 330 vs GAMT 365
2198. βλ 357 vs RΣ 375
2199. βλ 429 vs ωυ 259
2200. βλ 87 vs IF 35

War #2201-2300
2201. βλ 257 vs Bω 165
2202. βλ 387 vs Mo 345
2203. βλ 380 vs MV 352
2204. βλ 397 vs MαL 294
2205. βλ 369 vs VA 363
2206. βλ 373 vs Co 359
2207. βλ 304 vs Dξ 428
2208. βλ 393 vs MV 339
2209. βλ 295 vs Dλ 235
2210. βλ 299 vs VA 425
2211. βλ 330 vs GUN 280
2212. βλ 390 vs Mw 342
2213. βλ 392 vs VB 311
2214. βλ 265 vs Lυ 181 vs S£ 46
2215. βλ 472 vs GUN 404
2216. βλ 343 vs Λν 361
2217. βλ 381 vs [H] 351
2218. βλ 356 vs GUN 376
2219. βλ 303 vs Mo 429
2220. βλ 176 vs Bω 68
2221. βλ 114 vs Xt 153 vs hrst 183 vs Zawsze 156 vs A 109 vs B 161
2222. βλ 352 vs VA 380
2223. βλ 376 vs Mw 356
2224. βλ 427 vs EC2 234
2225. βλ 389 vs λρ 343
2226. βλ 335 vs εl 397
2227. βλ 452 vs MV 424
2228. βλ 367 vs Mo 365
2229. βλ 148 vs Pw 211 vs lily 120 vs KHT 136 vs hrst 141 vs ヒカル 120
2230. βλ 379 vs RD 321
2231. βλ 325 vs mach* 407
2232. βλ 310 vs ωu 171
2233. βλ 424 vs GUN 300
2234. βλ 363 vs Mo 369
2235. βλ 386 vs VA 346
2236. βλ 401 vs moι 331
2237. βλ 416 vs Bω 316
2238. βλ 342 vs FL 325
2239. βλ 341 vs mach* 387
2240. βλ 283 vs MαL 371
2241. βλ 510 vs αß 209
2242. βλ 391 vs Mw 341
2243. βλ 364 vs MLG 348
2244. βλ 288 vs VA 418
2245. βλ 391 vs SS★ 341
2246. βλ 413 vs FGT 319
2247. βλ 380 vs Mo 352
2248. βλ 411 vs ωu 465
2249. βλ 218 vs hrst 265 vs BSHU 233 vs Bt 160
2250. βλ 390 vs MαL 342
2251. βλ 358 vs Co 359
2252. βλ 355 vs . 368
2253. βλ 413 vs Co 319
2254. βλ 362 vs SS★ 354
2255. βλ vs VA
2256. βλ 315 vs hrst 413
2257. βλ 417 vs GAMT 315
2258. βλ 471 vs ωu 258
2259. βλ 318 vs VA 414
2260. βλ 337 vs FSA 397
2261. βλ 366 vs GT 366
2262. βλ 394 vs GUN 279
2263. βλ 321 vs μκ 411
2264. βλ 343 vs KG 390
2265. βλ 366 vs Mo 366
2266. βλ 316 vs . 416
2267. βλ 341 vs Mw 391
2268. βλ 475 vs IF 399
2269. βλ 318 vs Dξ 393
2270. βλ 373 vs Mw 345
2271. βλ 348 vs Mo 384
2272. βλ 374 vs Mo 358
2273. βλ 323 vs fake KG 279
2274. βλ 173 vs MKS 134 vs hrst 196 vs Le 96 vs D'x 148 vs XF 95
2275. βλ 368 vs Mo 364
2276. βλ 405 vs ΣX 327
2277. βλ 392 vs Mo 342
2278. βλ 353 vs λρ 379
2279. βλ 383 vs GT 349
2280. βλ 299 vs Dξ 425
2281. βλ 386 vs Mo 325
2282. βλ 469 vs IF 263
2283. βλ 379 vs GT 333
2284. βλ 315 vs MLG 417
2285. βλ 312 vs MV 420
2286. βλ 200 vs kami 270 vs TNPP 206 vs おにぎり 200
2287. βλ 402 vs XF 306
2288. βλ 418 vs . 306
2289. βλ 367 vs Mo 365
2290. βλ 413 vs Mw 319
2291. βλ 266 vs ωu 222
2292. βλ 366 vs moι 356
2293. βλ 444 vs @υε 288
2294. βλ 403 vs Mo 309
2295. βλ 431 vs SL 301
2296. βλ 388 vs GT 344
2297. βλ 339 vs VA 393
2298. βλ 343 vs υτ 389
2299. βλ 374 vs GT 358
2300. βλ 517 vs FK 185

War #2301-2400
2301. βλ 404 vs GUN 320
2302. βλ 151 vs rx 87
2303. βλ 416 vs λρ 316
2304. βλ 379 vs Mo 353
2305. βλ vs GT
2306. βλ vs Mw
2307. βλ 144 vs CS 100 vs Bt 139 vs Pw 207 vs olf 149 vs Zawsze 137
2308. βλ 367 vs GT 365
2309. βλ 378 vs Co 354
2310. βλ 100 vs GUN 0 [Cheater got caught]
2311. βλ 335 vs Mw 397
2312. βλ 39 vs GUN 22
2313. βλ 371 vs AST 361
2314. βλ 319 vs MαL 384
2315. βλ 361 vs GT 363
2316. βλ 391 vs Co 333
2317. βλ 414 vs Mo 318
2318. βλ 461 vs MLG 271
2319. βλ 302 vs Dξ 430
2320. βλ 402 vs @υε 330
2321. βλ 398 vs MLG 313
2322. βλ 300 vs GUN 108
2323. βλ 368 vs GT 364
2324. βλ 402 vs Hr 330
2325. βλ 393 vs vo 331
2326. βλ 374 vs GT 358
2327. βλ 341 vs VA 371
2328. βλ 361 vs VA 371
2329. βλ 389 vs ωu 343
2330. βλ 411 vs @υε 311
2331. βλ 367 vs SX 365
2332. βλ 388 vs Mo 344
2333. βλ 371 vs AL 361
2334. βλ 273 vs Mw 471
2335. βλ 541 vs EXO 335
2336. βλ 367 vs G7 307
2337. βλ 370 vs MLG 354
2338. βλ 254 vs @υε 210
2339. βλ 389 vs MV 343
2340. βλ 357 vs GUN 367
2341. βλ 386 vs DM 338
2342. βλ 339 vs GUN 393
2343. βλ 394 vs Mo 338
2344. βλ 326 vs GT 406
2345. βλ 405 vs G4L 327
2346. βλ 457 vs FGT 419
2347. βλ 407 vs Mw 325
2348. βλ 369 vs GAMT 331
2349. βλ 150 vs BSHU 193 vs brb 158 vs Bu 127 vs LU 78 vs 2G 157
2350. βλ 402 vs FGT 330
2351. βλ 412 vs RS 320
2352. βλ 388 vs moι 344
2353. βλ 423 vs ΛVΞ 293
2354. βλ 356 vs Fλ 508
2355. βλ 430 vs . 302
2356. βλ 374 vs GT 338
2357. βλ 332 vs Mo 278
2358. βλ 319 vs VA 413
2359. βλ 299 vs Co 433
2360. βλ 505 vs ωυ 361
2361. βλ 268 vs LoD 206
2362. βλ 476 vs DM 227
2363. βλ 353 vs FGT 371
2364. βλ 352 vs GT 364
2365. βλ 387 vs VA 345
2366. βλ 371 vs JJ 361
2367. βλ 361 vs GT 371
2368. βλ 435 vs λρ 297
2369. βλ 410 vs ηD 309
2370. βλ 359 vs S¢ 295
2371. βλ 329 vs Mo 389
2372. βλ 399 vs Sγ 333
2373. βλ 415 vs Mo 315
2374. βλ 257 vs Sγ 231
2375. βλ 338 vs υτ 394
2376. βλ 372 vs Dλ 322
2377. βλ 366 vs GAMT 366
2378. βλ 403 vs G4L 308
2379. βλ 299 vs VA 433
2380. βλ 340 vs Mo 392
2381. βλ 437 vs GAMT 235
2382. βλ 403 vs Hr 289
2383. βλ 419 vs . 304
2384. βλ 306 vs VA 426
2385. βλ 385 vs GT 351
2386. βλ 303 vs Æz_ 185
2387. βλ 404 vs νο 312
2388. βλ 156 vs As 140 vs ZZZ 140 vs HR 135 vs MαL 163 vs ポケもり 135
2389. βλ 290 vs GT 274
2390. βλ 351 vs Co 366
2391. βλ 368 vs GUN 344
2392. βλ 374 vs VA 358
2393. βλ 329 vs Mw 403
2394. βλ 395 vs ΛVΞ 337
2395. βλ 414 vs Co 318
2396. βλ 349 vs GT 389
2397. βλ 143 vs Æz_ 121 vs ωρχ 31 vs Eλ 75
2398. βλ 365 vs Mo 367
2399. βλ 456 vs GX 244
2400. βλ 377 vs @υε 355

War #2401-2500
2401. βλ 458 vs EXO 248
2402. βλ 359 vs GUN 356
2403. βλ 444 vs Dλ 283
2404. βλ 327 vs Mo 401
2405. βλ 396 vs NV 336
2406. βλ 432 vs EXO 253
2407. βλ 269 vs R7 295
2408. βλ 361 vs Mo 249
2409. βλ 364 vs Mw 368
2410. βλ 370 vs Mo 362
2411. βλ 373 vs VA 359
2412. βλ 325 vs VA 407
2413. βλ 453 vs JJ 423
2414. βλ 366 vs MV 358
2415. βλ 346 vs GUN 386
2416. βλ 346 vs JJ 365
2417. βλ 365 vs Æz_ 367
2418. βλ 332 vs Æz_ 400
2419. βλ 423 vs υτ 289
2420. βλ 400 vs GUN 326
2421. βλ 206 vs βω 90
2422. βλ 308 vs Mw 424
2423. βλ 395 vs Mo 337
2424. βλ 369 vs βω 308
2425. βλ 341 vs JJ 391
2426. βλ 445 vs GUN 430
2427. βλ 374 vs Mw 358
2428. βλ 153 vs βω 73
2429. βλ 436 vs NV 436
2430. βλ 473 vs WEC 251
2431. βλ 355 vs GAMT 369
2432. βλ 363 vs Mo 369
2433. βλ 397 vs Dλ 335
2434. βλ 392 vs GUN 480
2435. βλ 404 vs Co 328
2436. βλ 358 vs GAMT 374
2437. βλ 366 vs Mw 366
2438. βλ 313 vs £ 419
2439. βλ 331 vs CF 385
2440. βλ 185 vs NY 209 vs Violet 237 vs あの顔で 245
2441. βλ 174 vs α¢ν 252
2442. βλ 417 vs Mo 283
2443. βλ 400 vs I$ 324
2444. βλ 374 vs NV 358
2445. βλ 192 vs Mo 228
2446. βλ 370 vs NV 354
2447. βλ 408 vs GUN 324
2448. βλ 319 vs GAMT 405
2449. βλ 376 vs GUN 356
2450. βλ 370 vs ΛVΞ 351
2451. βλ 353 vs GUN 379
2452. βλ 407 vs WEC 325
2453. βλ 372 vs Λν 360
2454. βλ 350 vs NV 376
2455. βλ 327 vs Mo 405
2456. βλ 337 vs λ7 227
2457. βλ 272 vs GUN 279 vs λXΞ 319
2458. βλ 224 vs RTH 198 vs MVN 324 vs VB 121
2459. βλ 391 vs GUN 341
2460. βλ 364 vs GAMT 353
2461. βλ 340 vs λ7 250
2462. βλ 350 vs JJ 374
2463. βλ 387 vs Mo 345
2464. βλ 433 vs MLG 275
2465. βλ 370 vs λρ 362
2466. βλ 382 vs εl 350
2467. βλ 372 vs GAMT 360
2468. βλ 302 vs λ7 430
2469. βλ 395 vs ωΖ 337
2470. βλ 373 vs GT 359
2471. βλ 377 vs SøD 355
2472. βλ 334 vs Co 390
2473. βλ 393 vs GT 339
2474. βλ 431 vs Mo 304
2475. βλ 372 vs Mo 342
2476. βλ 329 vs Fω 403
2477. βλ 390 vs λXΞ 342
2478. βλ 337 vs GT 395
2479. βλ 345 vs xε 387
2480. βλ 340 vs Co 392
2481. βλ 339 vs NV 393
2482. βλ 315 vs Λν 417
2483. βλ 368 vs Mo 364
2484. βλ 388 vs Z★ 344
2485. βλ 416 vs Z★ 296
2486. βλ 362 vs JJ 370
2487. βλ 365 vs JJ 322
2488. βλ 429 vs Σ 303
2489. βλ 372 vs Mo 360
2490. βλ 365 vs λ7 367
2491. βλ 412 vs VB 231
2492. βλ 300 vs VA 432
2493. βλ 403 vs GUN 329
2494. βλ 376 vs Λν 356
2495. βλ 345 vs MV 387
2496. βλ 353 vs NV 379
2497. βλ 448 vs Σ 284
2498. βλ 431 vs GCN 291
2499. βλ 304 vs υτ 260
2500. βλ 394 vs GUN 338

War #2501-2600
2501. βλ 377 vs Z★ 348
2502. βλ 415 vs λ7 309
2503. βλ 370 vs GT 362
2504. βλ 405 vs GT 319
2505. βλ 348 vs VA 384
2506. βλ 404 vs GAMT 326
2507. βλ 518 vs ᴍ¢ 214
2508. βλ 448 vs Z★ 284
2509. βλ 366 vs JJ 366
2510. βλ 366 vs JJ 366
2511. βλ 40 vs @υε 21
2512. βλ 389 vs JJ 343
2513. βλ 396 vs λ7 336
2514. βλ 401 vs βω 297
2515. βλ vs JJ
2516. βλ 385 vs Λν 347
2517. βλ 350 vs Dz 382
2518. βλ 415 vs mkm 317
2519. βλ 393 vs GUN 339
2520. βλ 377 vs υτ 355
2521. βλ 377 vs Mo 355
2522. βλ 342 vs VA 390
2523. βλ 376 vs NV 356
2524. βλ 417 vs Mo 307
2525. βλ 341 vs VA 391
2526. βλ 293 vs μκ 439
2527. βλ 336 vs Dλ 397
2528. βλ 374 vs Mo 358
2529. βλ 391 vs GUN 319
2530. βλ 432 vs MαL 444
2531. βλ 369 vs GT 355
2532. βλ 372 vs Mo 360
2533. βλ 365 vs Co 317
2534. βλ 387 vs GUN 345
2535. βλ 412 vs Mo 297
2536. βλ 372 vs GT 360
2537. βλ 392 vs NV 324
2538. βλ 465 vs GUN 411
2539. βλ 360 vs GUN 356
2540. βλ 345 vs NV 379
2541. βλ 398 vs Mo 334
2542. βλ 324 vs GUN 408
2543. βλ 312 vs VA 420
2544. βλ 366 vs Mo 371
2545. βλ 274 vs GUN 198
2546. βλ 391 vs Co 341
2547. βλ 381 vs υβ 203
2548. βλ 348 vs FR 384
2549. βλ 147 vs Mo 211
2550. βλ 326 vs FR 406
2551. βλ vs μκ
2552. βλ 395 vs μα 329
2553. βλ 484 vs Hr 384
2554. βλ 353 vs GUN 379
2555. βλ 368 vs RΣ 364
2556. βλ 336 vs RΣ 396
2557. βλ 264 vs Co 224
2558. βλ 356 vs λ7 376
2559. βλ 386 vs GT 324
2560. βλ 369 vs FR 363
2561. βλ 335 vs GUN 397
2562. βλ 509 vs υβ 231
2563. βλ 390 vs ri 342
2564. βλ 371 vs xε 361
2565. βλ 339 vs GUN 373
2566. βλ 387 vs Mo 345
2567. βλ 364 vs Z★ 368
2568. βλ 389 vs υτ 343
2569. βλ 325 vs λ7 397
2560. βλ 349 vs JJ 383
2561. βλ 418 vs Mo 314
2562. βλ 426 vs MV 308
2563. βλ 192 vs sωτ 228
2564. βλ 396 vs Hr 316
2565. βλ 453 vs λ7 423
2566. βλ 377 vs εl 339
2567. βλ 384 vs EXO 342
2568. βλ 362 vs £ 370
2569. βλ 403 vs GT 329
2570. βλ 360 vs GT 372
2571. βλ 375 vs ενα 357
2572. βλ 295 vs Mo 437
2573. βλ 383 vs Z★ 349
2574. βλ 403 vs Mo 329
2575. βλ 390 vs Z★ 342
2576. βλ 358 vs υτ 305
2577. βλ 311 vs Mo 421
2578. βλ 230 vs Mo 192
2579. βλ 457 vs μκ 275
2580. βλ 416 vs M£Y 316
2581. βλ 215 vs Hr 90
2582. βλ 315 vs Mw 417
2583. βλ 348 vs Mo 384
2584. βλ 309 vs Λν 423
2585. βλ 367 vs øZ 365
2586. βλ 378 vs VA 354
2587. βλ 376 vs GUN 356
2588. βλ 416 vs Co 314
2589. βλ 358 vs λρ 374
2590. βλ 275 vs GAMT 437
2591. βλ 407 vs GAMT 325
2592. βλ 448 vs GUN 284
2593. βλ 397 vs GC 300
2594. βλ 418 vs Hr 314
2595. βλ 207 vs Mo 213
2596. βλ 211 vs I$ 209
2597. βλ 392 vs XF 324
2598. βλ 377 vs MV 355
2599. βλ 410 vs Hr 311
2600. βλ 348 vs hrst 384

War #2601-2700
2601. βλ 442 vs Qnτ 272
2602. βλ 384 vs Mo 348
2603. βλ 359 vs ¢¢ 205
2604. βλ 278 vs GH 214
2605. βλ 77 vs RS 45
2606. βλ 341 vs Mo 391
2607. βλ 331 vs MV 401
2608. βλ 241 vs EXO 217 vs DM 213 vs XF 194
2609. βλ 247 vs VB 173
2610. βλ 308 vs EA 424
2611. βλ 409 vs Λκ 358
2612. βλ 353 vs GUN 379
2613. βλ 497 vs Mo 270
2614. βλ 385 vs υβ 327
2615. βλ 392 vs MV 340
2616. βλ 369 vs [¢β] 343
2617. βλ 306 vs GUN 377
2618. βλ 131 vs Hr 72
2619. βλ 388 vs CV 324
2620. βλ 402 vs I$ 312
2621. βλ 197 vs Hr 108
2622. βλ 446 vs MV 395
2623. βλ 398 vs Pλ 309
2624. βλ 390 vs GAMT 342
2625. βλ 353 vs υτ 322
2626. βλ 355 vs GC 377
2627. βλ 388 vs AL 344
2628. βλ 366 vs Λv 346
2629. βλ 349 vs υτ 363
2630. βλ 331 vs Pλ 401
2631. βλ 338 vs Mw 370
2632. βλ 372 vs Mo 299
2633. βλ 386 vs HD 326
2634. βλ 342 vs υτ 390
2635. βλ 157 vs EXO 87
2636. βλ 414 vs Mo 318
2637. βλ 381 vs CV 351
2638. βλ 310 vs CV 402
2639. βλ 389 vs Pλ 263
2640. βλ 347 vs MV 371
2641. βλ 339 vs XF 393
2642. βλ 393 vs JJ 304
2643. βλ 331 vs [¢β] 393
2644. βλ 336 vs Mw 393
2645. βλ 292 vs ωΖ 440
2646. βλ 378 vs υτ 358
2647. βλ 395 vs [M] 337
2648. βλ 326 vs SY 356
2649. βλ 372 vs JJ 360
2650. βλ 442 vs EXO 290
2651. βλ 382 vs CV 350
2652. βλ 374 vs GUN 358
2653. βλ 324 vs [¢β] 408
2654. βλ 447 vs GUN 285
2655. βλ 382 vs GT 272
2656. βλ 386 vs G7 346
2657. βλ 359 vs MV 325
2658. βλ 398 vs υτ 334
2659. βλ 365 vs Λν 367
2660. βλ 363 vs GUN 324
2661. βλ 368 vs GAMT 364
2662. βλ 359 vs [M] 373
2663. βλ 346 vs Λν 386
2664. βλ 337 vs [M] 387
2665. βλ 393 vs GAMT 340
2666. βλ 349 vs GC 383
2667. βλ 407 vs λρ 325
2668. βλ 389 vs τr 321
2669. βλ 302 vs κ΄s 414
2670. βλ 382 vs [M] 308
2671. βλ 352 vs RΣ 368
2672. βλ 329 vs Pλ 397
2673. βλ 312 vs ωZ 412
2674. βλ 316 vs [¢β] 416
2675. βλ 444 vs Qnτ 272
2676. βλ 343 vs [M] 373
2677. βλ 445 vs TRY 287
2678. βλ 491 vs CM 225
2679. βλ 322 vs κ`s 410
2670. βλ 373 vs GUN 331
2671. βλ 451 vs τρδ 281
2672. βλ 367 vs VA 365
2673. βλ 351 vs Mo 373
2674. βλ 349 vs λR 383
2675. βλ 389 vs Λν 343
2676. βλ 415 vs MV 317
2677. βλ 409 vs G7 323
2678. βλ 354 vs AL 370
2679. βλ 401 vs Fω 331
2680. βλ 429 vs IF 305
2681. βλ 393 vs Mo 339
2682. βλ 314 vs GH 85
2683. βλ 377 vs JJ 355
2684. βλ 403 vs GAMT 313
2685. βλ 100 vs G7 0
2686. βλ 384 vs κ`s 348
2687. βλ 247 vs Rωρ 173
2688. βλ 315 vs GUN 404
2689. βλ 376 vs EXO 356
2690. βλ 349 vs Ls 383
2691. βλ 327 vs hrst 405
2692. βλ 419 vs τr 315
2693. βλ 377 vs GC 320
2694. βλ 335 vs LL 397
2695. βλ 304 vs ρf 184
2696. βλ 448 vs I$ 288
2697. βλ 374 vs G7 358
2698. βλ 375 vs Mo 324
2699. βλ 363 vs GUN 345
2700. βλ 338 vs G7 394

War #2701-2800
2701. βλ 410 vs GUN 322
2702. βλ 456 vs XF 276
2703. βλ 376 vs Rc 356
2704. βλ 467 vs VB 257
2705. βλ 332 vs I$ 380
2706. βλ 483 vs Rc 241
2707. βλ 346 vs nV [Mo] 286
2708. βλ 206 vs I$ 214
2709. βλ 366 vs GAMT 356
2710. βλ 390 vs GAMT 342
2711. βλ 317 vs [¢β] 415
2712. βλ 338 vs GAMT 374
2713. βλ 398 vs GUN 334
2714. βλ 457 vs D99 243
2715. βλ 331 vs I$ 401
2716. βλ 396 vs Mα 336
2717. βλ 359 vs Dz 373
2718. βλ 306 vs GUN 418
2719. βλ 359 vs GUN 373
2720. βλ 385 vs λρ 347
2721. βλ 391 vs I$ 307
2722. βλ 388 vs XF 273
2723. βλ 292 vs EXO 431
2724. βλ 321 vs GAMT 411
2725. βλ 358 vs EXO 374
2726. βλ 411 vs MαL 465
2727. βλ 383 vs AL 3495
2728. βλ 371 vs I$ 361
2729. βλ 404 vs GUN 472
2730. βλ 291 vs pool 425
2731. βλ 324 vs GAMT 408
2732. βλ 338 vs Dz 345
2733. βλ 392 vs GUN 484

Territory Wars | King of the Mountain | Serenity | Custom Tracks
Territory Wars:
1. βλ 403 vs. 289 GA (GCN Peach Beach)
2. βλ 284 vs. 204 εl (GCN Peach Beach)
3. βλ 373 vs. 343 τs (GBA Bowser Castle 3)
4. βλ 371 vs. 361 τs (GCN Peach Beach)
5. βλ 358 vs. 374 iV (Mario Circuit)
6. βλ 360 vs. 372 CV (GCN Peach Beach)
7. βλ 365 vs. 367 n§ (Mushroom Gorge)
8. βλ vs. CV (GCN Peach Beach)
9. βλ 366 vs. 366 Fω (GCN Baby Park)
10. βλ 228 vs. 192 [V] (GBA Bowser's Castle 3)

King of the Mountain:
1. βλ 3 vs. 1 XF
2. βλ 0 vs. 3 Zτ
3. βλ 0 vs. 3 ωZ

Serenity:
1. βλ1 407 vs. 325 EN
2. βλ1 344 vs. 388 RΣ
3. βλ1 364 vs. 368 VA

1. βλ2 406 vs. 326 [H]
2. βλ2 355 vs. 362 [H]
3. βλ2 353 vs. 379 VA

Custom Tracks:
1. βλ 221 vs. 343 FL
2. βλ 240 vs. 275 U vs. 349 Su
3. βλ 420 vs. 297 NRG
4. βλ 299 vs. 433 Su
5. βλ 274 vs. 290 FL
6. βλ 313 vs. 251 Mτ
7. βλ 416 vs. 316 Mτ
8. βλ 353 vs. 359 GR
9. βλ 406 vs. 326 Su
10. βλ vs. SK, FL, St, Su, MF [6th]
11. βλ 289 vs. 278 fec.
12. βλ 337 vs. 395 Mτ
13. βλ 281 vs. 138 APE
14. βλ vs. fec., FL, R/S, meme, デイスク [5th]
15. βλ 325 vs. 391 Yn
16. βλ 400 vs. 296 ςω
17. βλ 282 vs. 431 moι
18. βλ 374 vs. 222 8M vs. 280 Sωτ
19. βλ vs. moι
20. βλ 317 vs. 415 moι
21. βλ 365 vs. 359 βc
22. βλ 392 vs. 320 λ™r34cul☆
23. βλ 182 vs. 62 iZ
24. βλ 367 vs. 365 λ™r34cul☆
25. βλ 358 vs. 326 VA
26. βλ 339 vs. 393 Vτ
27. βλ 353 vs. 379 κn
28. βλ 315 vs. 417 MαL
29. βλ 440 vs. 274 FGT
30. βλ 373 vs. 359 κn
31. βλ 402 vs. 330 @υε
32. βλ 378 vs. 346 Mw
33. βλ 417 vs. 315 sσρ
34. βλ 218 vs. 202 ηD
35. βλ 387 vs. 325 κn
36. βλ 364 vs. 368 FL
37. βλ 249 vs. 179 hrst
38. βλ 422 vs. 306 CTR
39. βλ vs hrst vs MαL vs RΣ [4th]
40. βλ 372 vs. 344 S&
41. βλ 425 vs. 286 @υε
42. βλ 411 vs. 321 κn
43. βλ 418 vs. 314 βc
44. βλ 400 vs. 332 βc

Unlisted [Not present in war history]
Wins:
[CV] - Clan Volo
λF - Aero Flame
Uρ - Ultimate Perfection
TL - Team Luxembourg
G13 - Gotei XIII (x2)
Φ - Oracles (x2)
DTC - Dans Ton Cul (x2)
uc - Uncharted Champions (x2)
τσώ - Twilight of Wolves (x2)
DΞ - Demolition
◎ - Sonic Boom
μκ - Underground Kings (x2)
VD - Vindictivity
ν♪ - Vivace
GP7 - Game Players Seven (x2)
AIR - Akumu Inazuma Ryu (x6)
G37 - Gaming Elite Team
NGW - New Generation WaTTa (x2)
β¢- Bulk's Crew
λ¢ - Alliance Chaotique (x2)
LF - Lightning Fast
κα - Katakana
Sω - Spartan Warriors
SD - Silver Defention
nnD - Nitro Nation Dashers
Wλ - Wallstars
:3 - Team :3
Ps - Pros MKW
V13 - Vendredi 13 (x2)
ω★ - World Stars
SoD - Shadows of Destruction
!C - Infinite Crisis
Rω - Racing Wars
ιητ - International Allstars (x2)
sk - Bike Kings
U7 - Unknown
Ats - Unknown
SSS - Shinda Sekai Sensen
GTFO - Get The Duck Out (x2)
[εω] - Equipo Wolfito
Nώ - Night World
SX - Sky Experts
CB - Champi Brothers (x2)
λρ - Apocalypse
Λτ - Astral
Bc - Battle Course
Lγ - Legacy
Rχ - Reflex (x2)
GO - Gods
Nin - Nintendo
ΣY - Eien No Yume
¢ρ - Catastrophe
ΘS - Olimpic Skill

Losses:
[CV] - Clan Volo (x2)
μκ - Underground Kings
BF☆ - Bright Family
x¢ - Xtreme Crew
IN - Infinity Team
[WEC] - Wii Elite Clan
G37 - Gaming Elite Team (x2)
μω - Underworld
TY - Tyga's Amazing Friends
n§ - No Surrender
[OG] - Offensive Gaming
BB - Ballin Brigade
AR - Alliance Rainbow (x2)
sμ - Blow Up
ιm - Imperious
[ωZ] - Wollywogz
LΘ - Lockdown

Individual War Record
/\/ - Negligence: 1-0-0
!7 - Insane Team: 5-0-1
!C - Infinite Crisis: 2-0-1
@ - Kayla Tommy Edison: 1-0-0
@IN - Infinity: 1-0-1
-♪ - Melody: 3-0-0
[x] - Unknown: 0-1-1
[?]: 1-0-1
[R]: 1-0-0
[H] - Hydrogen: 11-0-1
★) - Mana: 0-0-1
No tag - Instant Team: 1-0-0
☆™: 1-0-0
◎ - Bullseye: 2-0-2
◎ - Sonic Boom: 1-0-0
=★ - Starstruck: 0-0-1
? - Puma's Instant Team: 1-0-0
=ω= - Fripon's friends: 1-0-1
◇»: 1-0-0
.: 3-0-3
:3 - Team :3: 1-0-0

1UP - Team 1UP: 4-0-1
2i - Imagine: 1-0-1
2G: 0-0-1
2016: 1-0-0
5's - Kapera's 5 Man Team: 2-0-1
58 - German Team: 3-0-1
505: 1-0-0
69 - Sixty Nine: 2-0-0
7ξ: 3-0-0
7ΞD: 1-0-0
7χ: 1-0-0
8M - Fin's Instant Team: 2-0-5

1せい [1sei]: 1-0-0
アンチ [anchi]: 1-0-0
あの顔で [anokaode]: 0-0-1
ばにじぇら [banijera]: 0-0-1
ポケもり [bokemori]: 1-0-0
ぶつり [butsuri]: 1-0-0
だれかでましょう [darekademashou]: 1-0-0
デブ [debu]: 1-0-1
デス [desu]: 1-0-0
どすこい [dosukoi]: 0-0-1
えっち [ecchi] 0-0-1
ガリ [gari]: 0-0-1
はじめて [hajimete]: 2-0-6
へんたい [hentai]: 1-0-0
ヒカル [hikaru]: 1-0-0
いしはら [ishihara]: 1-0-0
ジン [jin]: 1-0-0
じぇね [jene]: 1-0-0
かんざき [kanzaki]: 1-0-0
かーぷ [kapu] 0-0-1
キラー [kira]: 1-0-0
こじん [kojin]: 23-0-12
マン [man]: 0-0-1
ナポリタン [naporitan]: 1-0-0
なつめ [natsume]: 0-0-2
おにぎり [onigiri]: 0-1-0
おう [ou]: 1-0-0
パニック [panikku]: 1-0-0
ランダム [randamu]: 2-0-0
レーズン [reezun]: 1-0-0
リーリ [riri]: 1-0-0
りす [risu]: 1-0-0
ルーネイト [runeito]: 1-0-0
さおとめ [saotome]: 1-0-0
たかだ [takada]: 1-0-1
とえっち [toecchi]: 1-0-0
とっぱつの [toppatsuno]: 1-0-1
うなじゅー [unajyuu]: 1-0-0
うみしろ [umishiro]: 1-0-0

A: 1-1-0
A- - Lana's Friends: 5-0-1
Λ★ - Astronomical: 0-0-1
A1 - Area 1: 2-0-1
λ7 - Alliance of the Titan: 28-0-7
λλ - Aerial Alliance: 9-0-0
abalone - Japanese Instant Team: 1-0-2
αß - Absolution: 1-0-0
abc: 1-0-0
aboo - A Bag Of Oreos: 2-0-2
a¢ - Aus Champs: 0-0-1
λ¢ - Alliance Chaotique: 4-0-0
α¢ν - Arcane Vanguards: 0-0-1
aD - Aero Devils: 1-0-0
λD - Alliance Death: 3-0-1
AE - Aero Eagles: 2-0-0
AE9: 0-0-1
Æω - Alchewave: 1-0-0
Æz_ - Aestheticz: 1-0-6
λF - Aero Flame: 1-0-0
AF - Aaron's Friends: 0-0-1
AF - Affinity: 3-2-5
Ag - Arrogance: 1-0-0
agler - A Grand Legion of Equal Racers: 0-0-1
AGO: 1-0-0
AIR - Akumu Inazuma Ryu: 6-0-0
Λκ - Arkadas: 1-0-0
AL - Team AL: 3-0-3
AN - Anthelion: 1-0-1
αρ - Addicted to pain: 17-0-3
λp - Apocalypse: 15-1-8
APE - Team APE: 24-1-3
AR - Alliance Rainbow: 1-1-3
Λr - Abberation: 12-0-0
λR - Ardent: 0-0-1
As - Japanese Team: 1-0-7
as - Asphyxia: 0-0-1
asc - asc: 0-0-2
AST - Astrophile: 2-0-1
λτ - Ameliorate: 2-0-0
AT - Akatsuki: 4-0-1
λтs - Artemis: 2-0-1
Λτ - Astral: 1-0-0
Λν - Avail: 20-1-27
ΛVΞ - Nightmare on 5th Avenue: 3-0-2
λω - Awakenings: 1-0-0
Aω - Aka Wolf: 1-0-0
AWF - Japanese Instant Team: 1-0-1
Ax: 1-0-0
λXΞ - Another Extreme Element: 12-0-4
λγ - Artillery: 8-0-0
λγ - Abyss: 3-0-1
AY¢ - Japanese Instant Team: 0-0-1

B: 2-0-1
B) - Awesome Team!: 1-0-0
B/L - Blue Lines: 2-0-0
BΔ - Black Arrows: 4-0-0
ßß - Ballin Brigade: 2-0-5
BC: 1-0-0
Bc - Ballistic: 3-0-0
Bc - Battle Course: 1-0-0
βc - Battle Cry: 7-0-2
β¢ - Bulk's Crew: 1-0-0
ßξµ - Beat 'em up: 0-0-2
BF☆ - Bright Family: 0-0-3
BK: 1-0-0
βl: 1-0-0
Blue - Team Blue: 5-0-0
BNL - BeNeLux: 1-0-1
BOOM: 0-0-1
boy: 1-0-0
brb: 0-0-1
BSAA: 0-0-1
BSHU - Ball So Hard University: 0-0-2
βτ - Brightness: 5-0-4
Bt: 4-1-0
Bu: 1-0-0
βω - Big Worm: 8-0-0
BWP - Best World Players: 2-0-0

C: 1-0-0
¢: 1-0-0
C12 - Clan Twelve: 4-0-0
C2 - Candy Clan: 1-0-0
Ç2W - Came 2 Wreck: 1-0-0
CB - Champi Brothers: 6-0-1
¢β - Charged Brigade: 5-0-28
¢¢ - Cringe Crew: 1-0-0
¢ρ - Catastrophe: 1-0-0
CF - Cold Front: 0-0-1
¢F - Confuzzled Fusion: 2-0-0
CH - Chloe's Bangout: 3-0-0
¢l - Champions Legends: 2-0-5
CL - Custom Legends: 2-0-0
CM - Cosmos: 1-0-0
CMK - Classic Mario Karters: 1-0-0
Co - Coastline: 14-0-14
CoR - Children of Racing: 2-0-0
CoT - Team Quote: 1-0-0
CQ: 1-0-0
¢r - Crystal: 1-0-0
ȼR - Carnage: 1-0-0
CS: 1-0-0
Cт - Clan Thunder: 7-0-1
CTR: 1-0-0
CV - Clan Volo: 6-0-4
CV - Japanese Team: 3-0-0
©ω: 2-0-0
CX - Cruxis: 0-0-1
Cχ: 1-0-0
CY - Conspiracy: 1-0-0
CY: 1-0-0
Cy: 1-0-0

D'x: 3-0-2
D7 - Dream Team: 6-0-2
Dλ - Darkness Alliance: 1-0-0
Dλ - Devil Angels: 15-0-2
DD - Drivers Dash: 1-0-0
Dξ - Debilitate: 12-1-19
DΞ - Demolition: 1-0-0
DΣ - Dexterity: 2-0-0
DEAD - Team DEAD: 2-0-0
dee: 0-0-1
DEN - Denmark: 0-0-1
Derp - Derp: 1-0-0
Deux - Deus ex Machina: 1-0-0
DH: 1-0-0
DM - Death Masters: 10-0-0
DN - Damnation: 1-0-0
DOEUF - Team DOEUF: 16-2-0
Dr - Destroyers: 1-0-0
Dragon - Japanese Instant Team: 0-0-1
Dτ - Detronite: 1-0-0
DTC - Dans Ton Cul: 2-0-0
DUB - DUB: 1-0-0
Dv - Devotion: 7-0-0
DV - Divinity: 3-0-0
Dω: 1-0-0
DWM - Deutsche Wehrmacht: 4-0-1
Dχ - D-Generation X: 0-0-4
Dz - Danger Zone: 4-0-1
Dz - Demoralize: 0-0-2

ξλ: 1-0-0
EA - Extend Ash: 1-0-1
Ξβ: 1-0-0
ε¢ - Elite Crushers: 3-0-0
∑¢ - Encrypted: 1-0-1
EC2 - Error Code 20102: 7-0-0
ξD - Elite Drifters: 1-0-0
£ - Ethereal: 0-0-2
Σ - Elegance: 2-0-0
ΣΣ - Eternal Enlightment: 1-0-1
EF - Extreme Force: 1-0-0
ξG: 0-0-1
Eι - Electricity: 1-0-1
ΞK - Elemental Knights: 3-0-0
EKC - Elite Koopa Clan: 1-0-0
εl - Endlessly: 15-0-2
εm - Emperor: 1-0-0
en - Elemination: 1-0-0
EN - Enigma: 7-0-2
ΞND - Final Destination: 5-0-0
Ξσ - Elemental Offense: 0-0-1
ξp: 1-0-0
EPC - El Psy Congro: 1-0-0
ΞR7 - Elite Racers Team: 1-0-1
es: 0-0-1
έτ - Elect Team: 1-0-0
ξτ - Enlightment: 6-0-0
ενα - Evacuate: 1-0-0
[εω] - Equipo Wolfito: 1-0-0
ΣX - Excel: 33-2-8
EXO - Explorers of Time: 21-0-3
Ξχт - Extreme: 1-0-0
ΣY - Eien No Yume: 1-0-0
eZ - Eazy: 0-0-1

F - Fractured: 0-0-2
F♪ - Fusion: 1-0-0
F˜ - Feel The Movement: 2-0-0
F◇: 1-0-0
F8 - F8tal: 1-0-3
Fα - Friendly Alliance: 1-0-0
Fλ - Fatal Aces: 3-0-5
FBC: 2-0-0
FD - Fusion Delta: 0-0-1
FE: 1-0-0
FΣ - Future: 0-0-1
fec. - Japanese CT Team: 1-0-0
FF - Frozen Force: 0-0-1
Ffω - Funky Flows: 2-0-0
FGT - Forgotten Legends: 24-2-26
FH - Team FH: 1-0-0
Fк - First Killer: 1-0-0
FK: 1-0-0
ΓL - Flip The Picture: 1-0-0
FL - Final Stand: 2-0-7
Fm - Flame: 1-0-0
Fη - Fusion: 1-0-0
FNF - Friends not Foes: 1-0-0
Fo - Force: 1-0-0
Fπ: 1-0-0
FR - Team France: 6-2-16
F$ - Fantastic Skillers: 1-0-0
FS: 1-0-0
Fsλ - Fossa: 2-0-2
Fτ - Fortune: 4-0-0
Fτ - Fire Thunder: 3-0-0
FU - Friends United: 1-0-2
Fώ - Fast and Wild: 5-0-0
Fω - Flow: 5-2-12

G: 1-0-0
G7 - Gods Team: 40-0-19
G13 - Gotei XIII: 4-0-2
G37 - Gaming Elite Team: 13-0-9
G4L - Geeks 4 Life: 46-1-9
GA: 1-0-0
GAMT - George Arvo Mark Toad: 30-1-18
GC - Genocide: 2-0-2
GCN: 1-0-0
GER - Team Germany: 0-0-2
GH - Golden Haze: 2-0-0
Gσ: 1-0-0
GOAT - GOAT: 1-0-0
GO - Gods: 1-0-0
GOD - Mexican Team: 2-0-1
GODS - American Team: 0-0-1
Gρ - Girl Power: 2-0-0
GP7 - Game Players 7: 5-0-0
GR: 0-0-1
GT - Gravity Team: 32-1-15
GTFO - Get The Duck Out: 4-0-1
GUN - Team GUN: 86-1-43
Gω - Ghost Wheels: 1-0-0
Gχ: 1-0-0
GX - The Galaxy: 1-0-0

H*x☆ - Japanese Instant Team: 1-0-0
Hα - Happiness: 1-0-0
HC - Japanese Instant Team: 0-0-1
HD - High Definition: 3-0-1
HK - Ham Karters: 1-0-0
HL: 0-0-1
HNS - Hinaemon Negetto Siyouzu: 1-0-0
HR: 1-0-0
Hr - High Rollers: 21-0-0
hrst - Hurosato: 3-0-14
Hrz - Horizon: 0-0-4
HS - Hispania: 1-0-0
Hτ - The Hard Truth: 1-0-0
Hu' - Hurimune: 0-0-1

I♢ - Intimidation: 1-0-0
ίλ - Ice Angels: 1-0-0
IDM: 0-0-1
IF - Infinite: 6-0-0
ιm - Imperious: 0-0-1
IMP Team IMP: 2-0-0
IN - Infinity: 1-0-1
ιn - Inspire: 5-0-5
in: 1-0-0
ιηȼ: 1-0-0
ιητ - International Allstars: 2-0-0
ισ - Into Oblivion: 14-0-0
ιr¢ - Insurgence: 6-0-2
I$ - Insane: 5-0-3
iS - Infected with Skill: 0-0-1
IsK - Japanese Team: 5-0-2
ιτ: 1-0-0
IT - Instant Team: 1-0-0
iV - inVictus: 11-0-6
ιv - Inverturds: 1-0-1
ix - elixir: 4-0-2
iZ - Immortal Zodiac: 2-0-1

jck - 0-0-1
JJ - Jiro Jihad: 17-2-11
JM¢ - Japanese Instant Team: 3-0-0
Johan - Team Johan: 1-0-0
JSS: 0-0-1
Jx - Japanese Team: 1-0-1

κ΄s - Kaisers: 1-0-3
κα - Katakana: 1-0-0
kami: 0-0-1
к¢ - Koopa Clan: 0-0-1
KE: 0-0-1
KFC - Kentucky Fried Chicken: 5-0-0
KG - Kinetolic Gaming: 3-0-17
KG - Sean's Instant Team 1-0-0
KHT: 1-0-0
KOR - Korea: 1-0-0
KOR: 0-0-1
KoS - Kult of Speed: 2-0-0
κn - Kerogens: 7-0-1
Kω - Knowledge wins: 1-0-0
kx - Kodin X-Turva: 2-0-0
kxi: 0-0-1
kz: 0-0-1
κz♪ - Kayz: 3-0-0

L7 - Legendary Team: 2-0-0
LD - Legendary: 2-0-0
Le: 1-0-0
LF - Lightning Fast: 1-0-0
lily - Japanese Team: 1-0-2
LL - Lost Legends: 20-0-7
LLN - Lina Lion Niu: 1-0-0
LΘ - Lockdown: 3-0-4
LoD - Japanese Team: 12-0-4
LoL - League of Legends: 1-0-0
Lr: 0-0-1
Ls - Long Schlongs: 0-0-1
LSD - Jownage's trap house: 1-0-0
Lτ - Lightning Team: 2-0-0
LT - Lost in Time: 2-0-0
LTA - Team Latin America: 1-0-0
Lu - Lucky: 1-0-0
LU: 1-0-0
Lυ - Luck: 1-0-0
LV: 1-0-0
LX: 1-0-0
Ly - Legacy: 2-0-0

[M] - Memoria: 1-0-4
M» - Meteor: 1-0-3
m/s - Velocity: 1-0-2
M7 - Meme Team: 2-0-2
Mα - Masterminds: 1-0-0
mach* - Mach Bike Lords : 0-0-2
MAD - Umad's gents club: 4-0-4
MαL - Maximum Likelyhood: 6-1-8
MAN - Bane's Friends: 1-0-2
manko - Team Manko: 1-0-0
MBE: 1-0-0
ᴍ¢ - Merciless: 1-0-0
MC - Mac's Crew: 2-0-3
mec - Team mec: 9-1-7
MEX - Mexico: 1-0-0
M£Y - Monk£y Team: 1-0-0
MF: 1-0-0
MK6 - Instant Team: 0-0-1
MKF - Mario Kart Fever: 4-0-0
mkm: 1-0-0
MKR - Mario Kart Racing: 1-0-0
MKS: 1-0-0
Mo - Moonblast: 71-3-33
moι - moι: 15-0-5
ML - Mach Bike Lords: 9-0-6
MLG - ApoRed Elite: 9-1-9
MP - Mexican Pride: 1-0-0
Mp - Marco's Pizza: 3-0-3
MP7 - Mario Party Team: 3-0-0
Mς - Mighty Sharks: 1-0-0
MS - Magistas: 6-0-0
MT - Mushroom Team: 1-0-0
Mτ - Multiverse: 11-0-1
Mt - Japanese Team: 1-0-0
mυ - Mentally Untouchables: 1-0-0
MV - Team MV: 29-1-4
MVN - Japanese Team: 4-0-18
mω - Midnight Wasps: 1-0-0
Mw - Metro Wipeout: 14-1-18
Mγ - Mystic: 2-0-0

N☆ - Nintendo WiFi Connection: 1-0-0
n3 - No Mercy: 1-0-0
n99 - Next Gen Gaming: 3-0-0
n¢ - Nuclear: 1-0-6
Nc - Night Club: 1-0-0
ηD - Night Drivers: 3-0-0
ND: 4-0-0
NDC - Nordic: 0-0-4
Nε - Neptune: 2-0-0
neo - Japanese Instant Team: 2-0-0
NF - Never Forget: 2-0-1
NF - No Fear: 2-0-2
NFO - NFernO: 9-0-12
NGRA: 1-0-0
NGW - Next Generation Watta: 3-0-0
nι: 1-0-0
Nin - Nintendo: 5-0-0
nnD - Nitro Nation Dashers: 7-0-0
nσ - nitro: 2-0-0
NP: 0-0-1
ηρτ - Neptune: 1-0-0
NRG - Energy: 28-1-25
n§» - No Surrender: 0-0-3
NT: 2-0-0
NXE - Japanese Team: 1-0-0
NV: 1-0-0
NV - Natus Vincere: 5-0-5
Nώ - Night World: 2-0-0
Nxt: 0-0-1
NY: 0-0-1

Ф - Oracles: 5-0-0
ø - no name: 1-0-0
O: 2-0-0
ØΣ - Owned: 0-0-3
OG - Offensive Gaming: 0-0-1
olf - Japanese Instant Team: 1-0-3
OP - Overpowered: 1-0-3
OPN - Japanese Team: 0-0-1
ΘS - Olimpic Skill: 1-0-0
øs: 1-0-0
OTK - On The Kill: 1-0-1
Øz - Outsiderz: 1-0-0
øZ - Oracles Zodiac: 2-0-0

P - Potter Team: 2-0-0
Pλ - Puissance: 2-0-2
ρf: 1-0-0
PF: 3-1-1
PLV: 1-0-0
PnS - Potatoes n Slaves: 4-0-0
poke - Japanese Instant Team: 1-0-0
pool - Team pool: 0-0-1
pow - pow: 4-0-0
PP - Player's Page: 3-0-0
PR - Paragon: 2-0-1
Ps - Pros MKW
Pτ - Phantasmagoria: 3-0-3
Pw - Japanese Instant Team: 0-0-2
ρχ - Perplex: 0-0-1
ρχ - Phoenix: 1-0-0
Pγ - Paralyse: 2-0-0

Qnτ - Quintessence: 16-0-2
Qτ - Quality Team: 1-0-0
QX - Equinox: 2-0-0

R7 - Retaining Terra: 0-0-1
R- - Remake: 1-0-0
Rα - Rosalina: 9-0-2
Ra: 0-0-1
RΛ - Rising Aces: 1-0-0
R4w - Race 4 win: 1-0-0
R¢ - Rainbow Clan: 2-0-1
R¢◇: 2-0-0
rc - Reflection: 1-0-0
Rc - Regicide: 2-0-0
rD - Radiance: 3-0-0
RD - Royal Drivers: 1-0-0
RD - Redemption: 6-0-0
RDL - Rats De Laboratoire: 1-0-0
RΣ - Relapse: 5-0-15
REF: 0-0-1
ri - Rebellion: 1-0-0
rnτ - Relentless: 1-0-0
RS - Rageux Soldats: 3-0-0
RS - Ressurrection: 8-0-1
Rsα - Revenu de solidarité active: 1-0-0
rSL - Japanese Team: 0-0-3
RST: 1-0-0
RTC: 0-0-1
RTH: 1-0-0
RTW - Road To Win: 1-0-0
RU: 1-0-0
Rv - Revolution: 0-0-1
Rω - Racing wars: 2-0-0
Rωρ - Racing with Pride: 1-0-0
Rx: 1-0-0
Rχ - Reflex: 3-0-0
ryu - Japanese Instant Team: 0-0-1

§ - Swoopers: 4-0-0
S»: 1-0-1
S's - Skypeless Lounge: 7-0-12
S'z - Sub Zero: 4-0-0
S3/6 - Kapera's instant teams: 0-0-3
Sα - Sedation: 15-0-4
SA - Sakura: 1-0-0
Sλ - Shiro's Army: 1-0-0
SAM - SAM<3HBC: 1-0-0
S&: 1-0-0
$β: 1-0-0
SB9: 0-0-1
SC: 2-0-3
S¢ - Star Clan: 2-0-2
s¢ - solus ceterus: 2-0-0
SCT - Super Clock Team: 2-0-0
SD - Silver Defention: 1-0-0
Sd_: 0-0-1
Sε - Seven: 1-0-0
S£: 1-0-0
sect - Nsect's friends: 2-0-0
SF - Super Friends: 1-0-0
SFC - Super Famicom Console: 2-0-0
SFo - Shadow Force Observation: 2-0-0
SG - Sales Gosses: 2-0-0
SH - Ouka Shichibukai: 3-0-1
Shell - Japanese Instant Team: 1-0-0
SiO - Japanese Team: 0-0-1
sin - Japanese Team: 1-0-0
sk - Bike Kings: 1-0-0
SL - Starlight: 1-0-0
SM - Japanese Team: 5-0-3
Sn - Sinister: 11-0-1
so - solsticio: 1-0-0
ςø - Slow Owned: 1-0-1
ςØ - Secret Outlaw: 1-0-0
SøD - Shadows of Destruction: 6-0-1
sσρ - Succeed or Perish: 3-0-0
SOS - Super Onion Slice: 8-0-4
§p - Speed Pain: 2-0-0
SR: 1-0-0
SS★ - Shayna's Subclan: 2-0-0
SS - Shooting Star: 3-0-2
SSP - Japanese Team: 4-0-5
SSS - Shinda Sekai Sensen: 2-0-0
sμ - Blow Up: 0-0-1
Su - The Sodiumers: 9-0-8
SuuS: 1-0-0
Sv - Team Seven: 1-0-0
SV: 0-0-1
Sω - Spartan Warriors: 1-0-0
ςω - sweaters: 2-0-0
SωN - Swaggy Niggas: 2-0-0
Sωτ - Swift: 6-0-5
Sχ - Sky Experts: 3-0-0
SX - Serenity X: 1-0-0
SY - Team SY: 0-0-2
Syn - Synergy: 1-0-0
Sγ - Synergy: 2-0-0

τα - Trusted Alliance: 3-0-0
TABARNAK: 1-0-0
TAL: 1-0-0
TB - Toadette Brigade: 1-0-0
τc - Total Control: 2-0-0
τ¢ - Triggered Clan: 1-0-0
TC: 0-0-1
TE - Terminators: 4-0-0
TG: 1-0-0
TGC - Team Game Cave: 3-1-0
The: 1-0-0
τκ: 1-0-0
TL - Team Luxemburg: 3-0-2
TNPP: 0-0-1
τσώ - Twilight of Wolves: 2-0-0
τρδ - The Peach Drivers: 1-0-0
TR - Team Rocket: 0-0-1
τr - Tribulation Refuge: 3-0-0
TRY - Tryhards: 5-0-1
τs - Team Skiller: 6-0-3
TY - Tyga's Amazing Friends: 0-0-1
Tyr - Tyranitar: 1-0-0
Tω - Twister Wheels: 1-0-0

Ü - Unforgiven: 1-0-0
U - Unbroken: 2-0-3
U34 - Underground Elite Alliance: 2-0-0
U7 - United Team: 3-0-0
µλ - United Alliance: 2-0-0
μα - Ultimate Annihilation: 1-0-0
υβ - Ultra Boost: 3-0-0
uc - Uncharted Champions: 3-0-0
UC/GD - Team UC/GD: 2-0-0
υε - Union European: 15-0-0 with at
µf - Union of Friends: 2-0-0
uniκ - Unik Gaming: 1-0-2
µк - Underground Kings: 15-0-21
UK - Team United Kingdom: 0-0-3
UKL - United Kingdom Lads: 6-0-0
uky - Kevin's Instant Team: 0-0-1
unk - Japanese Instant Team: 1-0-0
Uρ - Ultimate Perfection: 1-0-0
Upr - Uprising: 1-0-0
URA: 1-0-1
URL: 0-0-1
USA - United States of America: 0-0-2
υτ - Untouchables: 51-0-54
μω - Underworld: 0-0-1

V - Valhalla: 2-0-7
V - Vengeance: 2-0-0
V - Vanquish: 1-0-0
ν♪ - Vivace: 1-0-0
V13 - Vendredi 13: 7-0-1
Vα - Vain: 1-0-0
VA - Vitality: 19-1-66
Vans - Vans: 1-0-0
VB - Victoria Bitters 5-0-0
v¢: 0-0-1
VD - Vindictivity: 1-0-0
vG - Velocity Gamer: 1-0-0
VG: 1-0-0
Violet - Japanese Instant Team: 0-0-1
vк - Victory Kings: 2-0-0
νκ - Vakyrie: 1-0-0
vL - Valiance: 1-0-0
VΓ - Vortex: 0-0-1
νГ - Vigorous Resurrection: 4-0-0
vo - Voltage: 2-0-0
Vτ - Venemous Thunder: 7-0-1
vts - Virtuous: 0-0-1
Vω: 2-0-0
vχ - Vision X: 2-0-1

ω★ - world stars: 2-0-0
Wλ - Wallstars: 1-0-0
WB: 1-0-0
WC - Japanese Instant Team: 1-0-2
WD: 0-0-1
WEC - Wii Elite Clan: 20-1-7
WEP - Wii Elite Porn: 1-0-1
WG: 1-0-0
W-K - Wii Kings: 13-0-1
WLF - Viva La Figa: 1-0-1
ωm - White Magic: 1-0-0
WM - War Machine: 3-0-0
wpx: 1-0-0
ωυ - White Universe: 9-0-0
WY: 1-0-0
ωZ - WollywogZ: 17-0-30
ωZo - Wii Zocker: 1-0-0

x- - Caliear's Crew: 1-0-0
xβ - eXtreme Boost: 1-0-0
x¢ - Xtreme Crew: 0-0-4
x¢ - Excalibur: 2-0-1
xε - Cross Eternity: 1-0-1
XF - Crossfire: 41-0-3
XII - Legion XII: 2-0-2
xn - Exocommunication: 1-0-2
×P - eXperience: 1-0-0
Xt: 0-0-2
Xτc - Ecstasy: 1-0-0
XV: 2-0-0
xv - Alliance 15: 16-0-6
Xy - Team XY: 0-0-1

YA: 2-0-0
YF: 1-0-0
Yn - Yowndrift: 3-0-7
YN: 0-0-1

Z - Zealous: 7-0-1
Z- - Brendan's friends: 0-0-1
Zawsze - Japanese Instant Team: 1-0-2
ZN - Zircon: 9-0-0
Zy - Zephyr: 1-0-3
ZG - Zero Gravity: 4-0-1
zS: 1-0-0
Zт - Zultanite: 10-0-4
ZZZ: 1-0-0★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★


MK8DX War Record
16-1-12

War History:
N°1 βλ 475 vs. Ð¥ 509
N°2 βλ 492 vs. FE 492
N°3 βλ 510 vs. Mγ 474
N°4 βλ 604 vs. И 380
N°5 βλ 537 vs. ID 447
N°6 βλ 560 vs. IF 424
N°7 βλ 411 vs. BL 573
N°8 βλ 414 vs. RG 282
N°9 βλ 476 vs. BL 508
N°10 βλ 325 vs. sτc 255
N°11 βλ 463 vs. Mγ 521
N°12 βλ 493 vs. GG 491
N°13 βλ 318 vs. CST 378
N°14 βλ 482 vs. RK 502
N°15 βλ 579 vs. IF 405
N°16 βλ 345 vs. ID 330
N°17 βλ 441 vs. DJULO 543
N°18 βλ 515 vs. MKC 469
N°19 βλ 446 vs. WEC 538
N°20 βλ 495 vs. Σ 469
N°21 βλ 506 vs. Ð¥ 478
N°22 βλ 325 vs. vx 371
N°23 βλ 529 vs. IF 455
N°24 βλ 557 vs. Ð¥ 427
N°25 βλ 458 vs. MKC 526
N°26 βλ 393 vs. M$ 303
N°27 βλ 481 vs. Mγ 503
N°28 βλ 417 vs. RK 567
N°29 βλ 533 vs. BL 451

Individual War Record
BL - Banana Legion: 1-0-2
CST - Team CST: 0-0-1
DJULO: 0-0-1
Ð¥ - Dynamite: 2-0-1
Σ - Elegance: 1-0-0
FE - Final Emblem: 0-1-0
GG - Galactic Gamers: 1-0-0
ID - Ink Dragons: 2-0-0
IF - Inflow: 3-0-0
MKC - MagiKart Community: 1-0-1
M$ - La Mandarina de Schröninger: 1-0-0
Mγ - Melee Y: 1-0-2
И - Nightmare: 1-0-0
RG - Road Gods: 1-0-0
RK - Rozando la Katastrophe: 0-0-2
sτc - Souls of the Circuit: 1-0-0
vx - Vertex: 0-0-1
WEC - Wii Elite Clan: 0-0-1

____________________________


Mogi:
N°1 βλ 144 vs. KNK 195 vs. +∞ 191 vs. SK 158 vs. P. 165 vs. だかい 129
(5th)
N°2 βλ 165 vs. ' 224 vs. Gu 155 vs. Ari 155 vs. なぞの 149 vs. だかい 136
(2nd)
N°3 βλ 170 vs. AtoZ 216 vs. タグ 151 vs. マギカ 166 vs. なぽ 136 vs. タイプ 145
(2nd)
N°4 βλ 181 vs. MKW 187 vs がはく 220 vs ピンボール 132 vs Aθηνα 121 vs DBs 143
(3rd)
N°5 βλ 251 vs. たいだん 166 vs. はどう 166 vs. える 158 vs. マギカ 140 vs. みたらし 103
(1st)
N°6 βλ 228 vs. ™ 99 vs. くじら 140 vs. かみコ 108 vs. ごりくん 220 vs. タグ 189
(1st)
N°7 βλ 121 vs. YS 130 vs. Y3 121 vs. ごりくん 103 vs. マナ 101 vs. その 80
(2nd)
N°8 βλ 263 vs. Y3 256 vs. にゃん 284 vs. きぃ〜 181
(2nd)
N°9 βλ 211 vs. CzK 154 vs. ぬまっ 326 vs. こどもをつくる 293
(3rd)
 
Last edited:

Spade24

NSanity
CTL Staff
RL Staff
CL Staff
Registry Staff
Supporter
Joined
Jun 25, 2018
Messages
1,005
Location
Indiana
Team
Multiverse
NNID
xSpade24
Wiimmfi
5243-7160-5304
#5
Good to see ya’ll still on mk8
 
Top